Twitter
Rak piersi - Ocena zaawansowania anatomicznego choroby
Wielkość czcionki: A | A | A

Informacje ogóle
Epidemiologia - jak często występuje
Czynniki ryzyka i profilaktyka
Objawy
Rozpoznanie - diagnostyka
Ocena zaawansowania anatomicznego choroby
Leczenie
Efekty uboczne
Po leczeniu
Badania kliniczne
Kierunki nowych badań
Zapytaj lekarza

Zmiany nowotworowe klasyfikuje się zgodnie z ich stopniem zaawansowania. Określanie stadium rozwoju raka polega na sprawdzeniu, ile komórek nowotworowych znajduje się w organizmie i w którym miejscu są one zlokalizowane. Lekarz określa stadium rozwoju nowotworu, gromadząc potrzebne informacje podczas badań .

 

 • Stadium kliniczne określa się na podstawie wyników badania lekarskiego i badań obrazowych (rentgenografii, mammografii, itp.)
 • Zmiany patologiczne są określane w oparciu o informacje zebrane podczas operacji usunięcia nowotworu oraz węzłów chłonnych, a także postępowania pooperacyjnego. Ustalają stopień zagrożenia nawrotem lub przerzutami, a co za tym idzie, odgrywają ważną rolę w doborze najodpowiedniejszej metody leczenia. Rokowania są indywidualnie ustalane dla każdego przypadku , uwzględniają wiele czynników ( obecność receptorów, ogólny stan zdrowia, wybraną metodę leczenia)

 

Najczęściej używanym systemem oceny stopnia rozwoju i rozprzestrzenienia się raka sutka jest międzynarodowy system TNM. Klasyfikacja ta łączy informacje o pierwotnej zmianie nowotworowej, pobliskich węzłach chłonnych oraz o przerzutach do odległych organów i części ciała. Poszczególnym połączeniom przypisuje się różne stadia zaawansowania.

Cecha T (Tumor) - określa wielkość zmiany pierwotnej, mierzy się ją w centymetrach:

 

 • Tx - nie można określić guza pierwotnego;
 • TIS - rak przedinwazyjny (in situ);
 • T1 - guz o wymiarze do 2 cm;
 • T2 - guz o wymiarze powyżej 2 cm i poniżej 5 cm;
 • T3 - guz o wymiarze powyżej 5 cm

 

Cecha N (Nodulus) - określa przerzuty do pobliskich węzłów chłonnych:

 

 • Nx - nie można określić okolicznych węzłów chłonnych;
 • N0 - nie stwierdza się przerzutów nowotworowych do pobliskich węzłów chłonnych;
 • N1 - obecność przerzutów nowotworowych do węzłów chłonnych pachowych, ruchomych, po stronie guza;
 • N2 - stwierdza się obecność przerzutów nowotworowych do węzłów chłonnych pachowych tworzących pakiety lub zrośnięcie z innymi strukturami po stronie guza;
 • N3 - stwierdza się przerzuty nowotworowe do węzłów chłonnych zamostkowych po stronie guza.

 

Cecha M (Metastasis) - przerzuty odległe:

 

 • Mx - nie można ocenić przerzutów odległych;
 • M0 - nie stwierdza się przerzutów odległych;
 • M1 - stwierdza się przerzuty odległe.

 

Określanie stadium rozwoju raka: Po przypisaniu odpowiednich kategorii T, N i M łączy się uzyskane informacje w celu określenia stadium rozwoju raka w skali od 0 do IV:

 • stopień 0 ( Tis, NO, MO)
 • stopień I (T1,NO,MO)
 • stopień IIA (TO, N1,MO lub T1,N1,MO lub T2, NO,MO)
 • stopień IIB ( T2,N1,M0 lub T3,N0,M0)
 • stopień IIIA ( T0,N2,M0 lub T1,N2,M0 lub T2, N2,M0 lub T3,N1,M0 lub T3,N2,M0)
 • stopień IIIB ( T4,N0,M0 lub T4,N1,M0 lub T4,N2,M0)
 • stopień IIIC (każdy T, N3,M0)
 • stopień IV ( każdy T, każdy N, każdy M1)

 

Badania cytologiczne służą głównie do wykrywania i oceny charakteru zmiany nowotworowej. Materiał do oceny pobiera się drogą biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej (BAC), bądź jeśli to konieczne pod kontrolą ultrasonograficzną bądź mammograficzną (biopsja cienkoigłowa stereotaktyczna - BACS). Jeżeli te metody nie są wystarczające do ustalenia rozpoznania, należy wykonać biopsję gruboigłową bądź otwartą.

Biopsja gruboigłowa, otwarta, umożliwia przeprowadzenie badania histopatologicznego i oceną makroskopową z materiałów pooperacyjnych Badania histopatologiczne obejmują ocenę mikroskopową wycinków z pobranych tkanek metodą. Celem tego badania jest ustalenie typu histopatologicznego guza, stopnia zaawansowania oraz stopnia histologicznej złośliwości nowotworu. Stopień złośliwości histopatologicznej ustala się według trzystopniowej skali i określa mianem grading. Najmniej złośliwe zmiany należą do grupy G1, natomiast najbardziej złośliwe do grupy G3.

Szukasz Pomocy?

Federacja Stowarzyszeń Amazonki Federacja Stowarzyszeń "Amazonki"

 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2011-04-14

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję