Twitter
Szpiczak mnogi - Ocena zaawansowania anatomicznego choroby
Wielkość czcionki: A | A | A

Informacje ogólne
Epidemiologia - jak często występuje
Czynniki ryzyka i profilaktyka
Objawy
Rozpoznanie - diagnostyka
Ocena zaawansowania anatomicznego choroby
Leczenie
Zapytaj lekarza

Przed opracowaniem strategii postępowania i leczenia chorego, niezwykle ważne jest ustalenie stopnia zaawansowania choroby i rokowania. Klasyfikacja Durie-Salmona, używana od roku 1975, jest niezwykle przydatna w podejmowaniu decyzji dotyczących leczenia i rokowania, jak również kwalifikacji chorych do badań klinicznych i porównywania ich wyników.

KLASYFIKACJA ZAAWANSOWANIA CHOROBY WG DURIE-SALMONA
OKRES KRYTERIA ILOŚĆ KOMÓREK SZPICZAKOWYCH (X 1012/M2)
Okres I (A lub B) Wymagana obecność wszystkich poniższych:
 • Hemoglobina >10g/dl
 • Stężenia wapnia we krwi prawidłowe lub < 2,75 mmol/l
 • Prawidłowa struktura kości (stopień 0) lub pojedynczy guz plazmocytoma na zdjęciach rtg
 • Małe stężenie białka M: IgG < 5g/dl, IgA < 3g/dl
 • Stężenie białka Bence-Jones’a < 4g/24godz
< 0,6
Okres II (A lub B) Obraz nie odpowiadający kryteriom okresu I ani III 0,6 - 1,2
Okres III (A lub B) Jeden lub więcej z poniższych:
 • Hemoglobina < 8,5g/dl
 • Stężenie wapnia we krwi > 2,75 mmol/l
 • Zaawansowane zmiany lityczne kośćca (stopień 3)
 • Duże stężenie białka M: IgG > 7g/dl, IgA > 5g/dl
 • Stężenie białka Bence-Jones’a > 12g/24 h
> 1,2


Stadium A: względnie prawidłowa funkcja nerek (kreatynina < 2,0mg/dl)
Stadium B: nieprawidłowa funkcja nerek (kreatynina > 2,0mg/dl)

W 2003 roku podczas X Międzynarodowych Warsztatów dotyczących leczenia i diagnostyki szpiczaka mnogiego, które odbyły się w Salamance w Hiszpanii, zaproponowano tzw. Międzynarodowy System Stopniowania dla Szpiczaka Mnogiego (ISS), który przedstawiam poniżej:

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA WARTOŚCI
Stadium I Beta-2-mikroglobulina < 3,5 mg/dl
Albumina ≥ 3,5 g/dl
Stadium II Beta-2-mikroglobulina < 3,5 mg/dl
Albumina < 3,5 g/dl
Lub
Beta-2-mikroglobulina 3,5 – 5,5 mg/dl
Stadium III Beta-2-mikroglobulina > 5,5 mg/dl


W użyciu są również inne czynniki prognostyczne, ułatwiające zakwalifikowanie chorego do optymalnego leczenia.

BADANIE ZNACZENIE KLINICZNE
Stężenie Beta-2-mikroglobuliny we krwi (ß2M) Prosty, szeroko dostępny test, który powinien być wykonany u każdego chorego. Wysokie wartości wskazują na dużą aktywność choroby i jest to wtedy niestety niekorzystne prognostycznie
Stężenie albuminy we krwi Wchodzi w skład rutynowych badań biochemicznych. Niskie wartości sugerują mniej korzystne rokowanie
Białko C-reaktywne (CRP) Prawidłowe białko krwi, tzw. białko ostrej fazy Podwyższone wartości sugerują większą aktywność choroby i gorsze rokowanie (parametr mało czuły)
Aktywność dehydrogenazy mleczowej (LDH) w surowicy krwi Podwyższone wartości sugerują większą aktywność choroby i gorsze rokowanie (parametr mało czuły)
Badanie cytogenetyczne szpiku kostnego (FISH) Złe rokowanie u chorych z zaburzeniami cytogenetycznymi: del 13, t (4,14), t (14;16) oraz inne


Bardziej złożone czynniki prognostyczne: wiele innych badań może być przydatnych w określaniu rokowania. Nie zawsze są one jednak dostępne, dodatkowo wysoki koszt ogranicza możliwość ich rutynowego stosowania.

Wskaźnik PCLI (plasma cell labeling index): wyrażany w procentach, niskie wartości wskazują na korzystne rokowanie. Do badania wykorzystuje się świeżo pobrany szpik kostny i/lub krew.

Analiza chromosomalna: świeżo pobrany szpik kostny może być poddany badaniom cytogenetycznym lub metodą FISH (fluorescent in situ hybridization). Nieprawidłowe chromosomy, szczególnie całkowity lub częściowy brak chromosomu 13, wskazują na gorsze rokowanie i mniejsze szanse osiągnięcia trwałej remisji podczas leczenia.

Analiza molekularna: obecnie na etapie badań. Umożliwia ustalenie, które geny są aktywne u danego chorego i powiązanie ich z dobrym bądź złym rokowaniem.

Szukasz Pomocy?

Fundacja Centrum Leczenia SzpiczakaFundacja Centrum Leczenia Szpiczaka

 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2024-04-22

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję