Twitter
Baza nowotworów
Wielkość czcionki: A | A | A

Międzybłoniak opłucnej

Międzybłoniak opłucnej (mesothelioma) jest najczęstszym nowotworem opłucnej . Może rozwinąć się także w osierdziu i w otrzewnej. Jest rzadkim, źle rokującym nowotworem. Liczba zarejestrowanych rozpoznań w Polsce wynosi około 150 rocznie. Dotyczy głównie osób powyżej 60 rż., mężczyźni chorują 3-5 razy częściej niż kobiety. Za przyczynę jego powstania uważa się ekspozycję na działanie azbestu (zwłaszcza w połączeniu z paleniem papierosów).

Mięsak Ewinga

Mięsak Ewinga  jest nowotorem o wysokiej złośliwości histologicznej i jednym z najgorzej rokujących mięsaków kości  występujących głównie u dzieci i  młodzieży, rzadziej dorosłych.  Należy do grupy guzów neuroektodermalnych (PNET), wywodząc się z komórek nerwowych.  Stanowi około 6% wszystkich pierwotnych złośliwych nowotworów kości. Częściej dotyczy mężczyzn niż kobiet, rasy białej.

Mięsak Kaposiego

Mięsak Kaposiego jest nowotworem błon śluzowych i tkanek podskórnych, rozwijającym się najczęściej w jamie ustnej, nosie i odbycie. Wywoływany jest przez zakażenie drogą płciową ludzkim herpeswirusem 8 (HHV-8). Tworzy charakterystyczne fioletowe wykwity (plamy) na skórze lub błonach śluzowych.

Mięsak tkanek miękkich

Grupa nowotworów złośliwych wywodzących się z tkanki łącznej nosi nazwę mięsaków. Dzielą się one na dwie duże podgrupy: mięsaki  tkanek miękkich ( rozwijają się w obrębie tkanki tłuszczowej, mięśniowej i włóknistej) i mięsaki kości. Łagodne nowotwory tkanek miękkich (np. tłuszczaki czy naczyniaki) występują często, natomiast nowotwory złośliwe - mięsaki występują rzadziej  (2 zachorowania na 100 tys. Osób) zarówno u dzieci jaki i osób dorosłych

Mięsaki

Do mięsaków zaliczamy:

Mięśniakomięsak prążkowanokomórkowy

Mięśniakomięsak prążkowanokomórkowy (rhabdomyosarcoma) jest jednym z najczęstszych mięsaków tkanek miękkich. Występuje u ok. 20% pacjentów ze zdiagnozowanym mięsakiem tkanek miękkich w każdym wieku. Rozpoznawany jest u blisko połowy stwierdzanych mięsaków u dzieci.

Nabłoniak kosmówkowo złośliwy

Nabłoniak kosmówkowy, kosmówczak, rakokosmówczak, czy też po prostu rak kosmówki, jest rzadkim i bardzo złośliwym nowotworem rozwijającym się z tkanek układu rozrodczego kobiet (rzadko w jądrach mężczyzny) . W połowie przypadków jest następstwem ciąży zaśniadowej (uniemożliwiającej rozwój płodu) , rzadziej poronień.

Nerwiak zarodkowy (neuroblasotma)

Zobacz: Neuroblastoma

Neuroblastoma

Neuroblastoma (nerwiak zarodkowy ) jest jednym z najczęstszych guzów litych wieku dziecięcego i noworodkowego, wywodzącym się z cewy nerwowej , która jest częścią układu współczulnego. Należy do grona  nielicznych nowotworów endokrynologicznych , które produkują hormony. Najczęściej rozwija się w nadnerczach (40% guzów pierwotnych i 60% jako przerzuty), jamie brzusznej ( 30% - poza nadnerczami), klatce piersiowej (ok. 20%), miednicy i szyi. Szczyt zachorowalności przypada na 2. rok życia a w 90% występuje przed 5. rokiem życia. W Polsce notuje się ok. 70 nowych zachorowań rocznie.

Neutropenia

jednym z najczęstszych powikłań hematologicznych obserwowanych u chorych na nowotwory w trakcie leczenia przeciwnowotworowego jest neutropenia. Wynika ona z toksycznego działania na szpik chemioterapii lub radioterapii, może być także związana z naciekaniem szpiku kostnego przez komórki nowotworowe. Częstość występowania neutropenii u chorych na nowotwory poddawanych chemioterapii wynosi 60-80%, natomiast częstość występowania gorączki neutropenicznej ocenia się na 2-20% przypadków

prev 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 next
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2011-04-15

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję