Twitter
Słownik onkologiczny: E
A
A
B
B
C
C
D
D
E
F
F
G
G
H
H
I
I
J
J
K
K
L
L
M
M
N
N
O
O
P
P
Q
Q
R
R
S
S
T
T
U
U
V
V
W
W
X
X
Y
Y
Z
Z
Wielkość czcionki: A | A | A

Echokardiogram - graficzny zapis pracy serca dostarczający informacji o jego stanie, wewnętrznych elementach (takich jak zastawka) a także o ruchu ścian serca. Echokardiografia wykorzystuje fale ultradźwiękowe.
Elektrokardiografia (EKG) - rejestruje elektryczną czynność serca. Elektrody umieszczane są na klatce piersiowej i na kończynach.
Elektrolity - zazwyczaj rutynowo oznacza się stężenie sodu (Na+) i potasu (K+) w surowicy, choć badania mogą być poszerzone w zależności od zgłaszanych przez pacjenta objawów np. o pomiar poziomu wapnia (Ca 2+) czy magnezu (Mg 2+). Zdrowy organizm szybko radzi sobie z przejściowymi zaburzeniami elektrolitowymi (najczęściej niedoborami), wywołanymi choćby wymiotami lub biegunką. Głębsze nieprawidłowości stężeń elektrolitów mogą jednak wywołać osłabienie, zaburzenia rytmu serca, drżenia mięśni, objawy neurologiczne i wiele innych.
Embolizacja - jedna z metod radiologii zabiegowej polegająca na wprowadzeniu przez cewnik materiału zatorowego do tętnicy, aby zatrzymać przepływ krwi. E. stosuje się do zatrzymania krwawienia z uszkodzonej tętnicy, naczyniaka, żylaków lub tętniaków, do leczenia nowotworów do przygotowania do operacji narządu, która może być połączona z obfitym krwawieniem. Jako materiał do embolizacji stosuje się różne substancje i płyny powodujące zaczopowanie tętnicy trwałe lub przejściowe. Embolizacja paliatywna - nie usuwa przyczyny choroby ale łagodzi objawy i przedłuża życie; embolizacja przedoperacyjna- wskazaniem są guzy nerek, włókniaki młodzieńcze, krwotoki płucne i pourazowe; embolizacja terapeutyczna- zablokowanie przepływu krwi w celu wyłączenia czynności śledziony- np. w terapii raka wątroby i nerek, także w chorobach hematologicznych
Encefalografia - metoda badania mózgu za pomocą zdjęć rentgenowskich, wykonywanych po wprowadzeniu do czaszki środka cieniującego (np. radiofarmaceutyka, powietrza).
Encefalopatia - ogólne określenie uszkodzenia mózgu przez czynniki różnego pochodzenia, którego skutkiem są różnego rodzaju zaburzenia zachowania, zwane charakteropatią. Mogą to być toksyny przy niewydolności wątroby lub nerek, trucizny takie jak metale ciężkie (ołów, rtęć), alkohol etylowy i wiele innych. Coraz częściej mówi się o zakaźnych (wywoływanych przez priony), gąbczastych postaciach encefalopatii określanych skrótem TSE.
Endokrynowe gruczoły - gruczoły dokrewne, gruczoły wydzielania wewnętrznego, gruczoły, których wydzielina o charakterze hormonu trafia do płynów układu krążenia (krwi, limfy, hemolimfy).
Endometrioza - to inaczej zewnętrzna gruczolistość macicy. Polega na powstawaniu małych, owalnych, torbielkowatych guzełków z komórek błony śluzowej wyściełającej macicę (endometrium). Charakterystyczną cechą tych guzków są niewielkie odbarwione blizny.
Epidemiologia - nauka badająca wpływ czynników środowiskowych na występowanie chorób w populacji lub wpływających na stan zdrowia ludności. Osiąga ten cel przez badanie: - rozpowszechnienia chorób, czyli częstości występowania i rozmieszczenia chorób w danej populacji ludzkiej - rozpowszechnienia inwalidztw i ich przyczyn - rozpowszechnienia zgonów i ich przyczyn.
ER receptory - receptory estrogenowe (hormalne); obecność receptorów estrogenowych i progesteronowych w komórkach raka piersi stanowi bardzo silny i użyteczny czynnik predykcyjny. Ponieważ odsetek odpowiedzi na leczenie hormonalne jest ściśle związany z zawartością receptorów estrogenowych i progesteronowych w raku piersi, ocena profilu ekspresji receptorów pozwala na przewidzenie reakcji raka piersi na leczenie hormonalne. Obecność tych receptorów jest słabym czynnikiem rokowniczym
Erytrafereza - zabieg polegający na pobraniu od dawcy krwinek czerwonych przy użyciu separatora. Zabieg trwa ok. 1,5 godz. Jednorazowo pobiera się ok. 600 ml krwinek czerwonych. Krwinki czerwone można oddawać tą metodą co 6 miesięcy
Erytrocyt - krwinka czerwona, czerwone ciałko krwi – jeden z podstawowych morfotycznych składników krwi. Głównym zadaniem erytrocytów jest przenoszenie tlenu i dwutlenku węgla, co jest możliwe dzięki obecności w nim czerwonego barwnika hemoglobiny, który ma zdolność do nietrwałego wiązania tlenu i przechodzenia w oksyhemoglobinę
Erytropoetyna - substancja naturalnie występująca u człowieka (a także zwierząt), która stymuluje szpik kostny do produkowania większej ilości krwinek czerwonych. Erytrocyty transportują w krwiobiegu tlen do wszystkich komórek w organizmie oraz dwutlenek węgla, który "odbierają" od wszystkich komórek.
Esica - okrężnica esowata (łac. Sigmoideum)- część jelita grubego. Nazwa tego odcinka okrężnicy pochodzi od jej kształtu, przypominającego literę "S"
Estrogen - grupa hormonów płciowych, do których zalicza się estradiol, estron i estriol. Estrogeny są nazywane hormonami żeńskimi i najważniejszą rolę odgrywają w organizmie kobiet, ale są też niezbędne dla mężczyzn - ich niedobór w jądrach może powodować bezpłodność
ESWL - patrz Litotrypsja
next 1 | 2 | next
  • login
  • login
  • login
  • login
  • login
  • login
  • login
  • login
  • login
Data aktualizacji strony: 2024-07-19

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję