Twitter
Słownik onkologiczny: R
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
G
G
H
H
I
I
J
J
K
K
L
L
M
M
N
N
O
O
P
P
Q
Q
R
S
S
T
T
U
U
V
V
W
W
X
X
Y
Y
Z
Z
Wielkość czcionki: A | A | A

Rad - pierwiastek chemiczny z grupy metali ziem alkalicznych w układzie okresowym. Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa radius oznaczającego promień. Najważniejsze związki radu to sole Ra2+ (chlorek i węglan) które były używane w terapii nowotworowej i do produkcji farb luminescencyjnych. Obecnie rad nie jest już stosowany, ze względu na dużą radioaktywność, powodującą białaczkę u osób uczestniczących w produkcji soli radu.
Radioaktywny izotop - radioaktywny izotop to substancja, która wytwarza promieniowanie. Jod może występować w dwóch postaciach radioatywnego izotopu: I-123 i I-131, oba używane w medycynie. Izotopy te są podawane pacjentowi doustnie. RAI gromadzi się wewnątrz komórek tarczycy dokładnie jak jod i dzięki temu może być wykorzystywany do diagnozy lub leczenia chorób tarczycy. Promieniowanie wytwarzane przez RAI jest nieszkodliwe dla tarczycy w przypadku I-123, natomiast promieniowanie I-131 niszczy komórki tarczycy. Radioaktywny jod, który nie został zmagazynowany w tarczycy jest wydalany z organizmu przez pot i mocz. Nie ma niebezpieczeństwa używania RAI u osób, u których wystąpiła reakcja alergiczna na owoce morza lub środek kontrastowy podawany przy zdjęciach rentgenowskich.
Zobacz również: Izotop promieniotwórczy,
Radionuklid - nuklid ulegający samoistnym przemianom jądrowym i wysyłający promienie korpuskularne alfa, beta oraz elektromagnet. gamma; nuklid promieniotwórczy
Radioterapia - metoda leczenia za pomocą promieniowania jonizującego. Stosowana w onkologii do leczenia chorób nowotworowych oraz łagodzenia bólu związanego z rozsianym procesem nowotworowym, np. w przerzutach nowotworowych do kości. Radioterapia onkologiczna jest samodzielną podstawową specjalnością lekarską, łączącą się ściśle z onkologią kliniczną i chemioterapią
Radioterapia konformalna - radioterapię konformalną uzyskuje się przez użycie licznych pól napromieniania z osłonami pozwalającymi na ścisłe określenie objętości napromienianej
Zobacz również: Radioterapia,
Radioterapia śródoperacyjna - jest metodą napromieniania w trakcie operacji chirurgicznej polegającej na zogniskowanym napromienianiu wokół loży po usuniętym guzie i marginesu otaczających zdrowych tkanek lub naświetlanie w przypadku guza nieresekcyjnego (niemożliwego do usunięcia) stwierdzonego w trakcie zabiegu operacyjnego
Zobacz również: Radioterapia konformalna,
Radioterapia wewnętrzna - radioaktywna substancja lub inne źródło promieniowania zostaje umieszczone wewnątrz ciała pacjenta, bezpośrednio w pobliżu nowotworu za pomocą specjalnych rurek, czy też przewodów. Tak leczy się na przykład nowotwory szyjki macicy. Specjalny implant umieszcza się w pochwie
Zobacz również: Radioterapia śródoperacyjna,
Radiouczulacz - substancja, która powoduje, że po jej podaniu komórki nowotworowe są bardziej wrażliwe na radioterapię
Radykalna - całkowita ,doszczętna
Rak - nowotwór złośliwy wywodzący się z tkanki nabłonkowej
Zobacz również: Rak gruczołowy, Baza nowotworów: rak żołądka,
Rak gruczołowo-torbielowaty - jest to naciekający, powoli rosnący, ale wysoce złośłiwy rak,który jest najczęstszym nowotworem złośliwym ślinianek.Z wyglądu jest podobny do oblaka skóry, jednak w skórze ma charakter guza łagodnego, podczas gdy w śliniankach jest on złośliwy. Rozwija się głównie w 5-6 dekadzie życia
Zobacz również: Rak śródnabłonkowy, Baza nowotworów: rak żołądka,
Rak in situ - rak przedinwazyjny (łac. carcinoma praeivasivum lub carcinoma in situ). Nowotwór w początkowym stadium rozwoju, komórki rakowe nie przekraczają błony podstawnej nabłonka (usunięcie zmienionej tkanki w tym okresie choroby gwarantuje pełne wyleczenie). W klasyfikacji TNM oznacza się je jako pTis.
Zobacz również: Rak gruczołowy, Baza nowotworów: rak żołądka,
Rak inwazyjny - to takie stadium raka, kiedy zaczyna on wrastać w głąb błony śluzowej i następnie przedostawać się do tkanki mieśniowej pęcherza. Taka sytuacja jest znacznie groźniejsza niz w przypadku stadium raka powierzchniowego. Istnieje wówczas niebezpieczenstwo zaatakowania naczyń krwionośnych i limfatycznych przez komórki rakowe, oraz w efekcie, zaatakowania innych cześci organizmu.
Zobacz również: Rak przedinwazyjny, Baza nowotworów: rak żołądka,
Rak płaskonabłonkowy - rak (nowotwór złośliwy) wywodzący się z nabłonka płaskiego błon śluzowych, skóry i przydatków. Dzieli się na typ kolczystokomórkowy i podstawnokomórkowy. Typ ten może dotyczyć wielu różnych narządów, w tym skóry, warg, jamy ustnej, przełyku, pęcherza moczowego, prostaty, płuc, pochwy i szyjki macicy, gdzie manifestuje się w różnym stopniu i z odmiennym rokowaniem.
Zobacz również: Rak przedinwazyjny, Baza nowotworów: rak żołądka,
Rak podstawnokomórkowy - carcinoma basocellulare - guzki skórne, zwykle o wieloletnim okresie trwania, bardzo powoli wzrastające, z reguły nie dają przerzutów, ale miejscowo niszczą tkanki. W zależności od postaci klinicznej rozróżnia się często występujące: rak podstawnokomórkowy guzkowy ( c.b. nodosum), rak podstawnokomórkowy wrzodziejący (c.b. exulcerans)) rak podstawnokomórkowy powierzchowny (c.b.superfaciale). Raki te są zbudowane z komórek podstawnych, częto wywodzą się z przydatków skóry
Zobacz również: Rak przedinwazyjny, Baza nowotworów: rak żołądka,
next 1 | 2 | 3 | next
  • login
  • login
  • login
  • login
  • login
  • login
  • login
  • login
  • login
Data aktualizacji strony: 2024-05-28

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję