Twitter
Słownik onkologiczny: Z
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
G
G
H
H
I
I
J
J
K
K
L
L
M
M
N
N
O
O
P
P
Q
Q
R
R
S
S
T
T
U
U
V
V
W
W
X
X
Y
Y
Z
Wielkość czcionki: A | A | A

Zakrzepica - stan charakteryzujący się powstawaniem zakrzepów w naczyniach krwionośnych, zwiększona skłonność do zakrzepów
Zapalenie mózgu - (łac. encephalitis, ang. encephalitis) – zakażenie ośrodkowego układu nerwowego, w którym proces chorobowy obejmuje mózg. Jeśli proces chorobowy toczy się jednocześnie w oponach mózgowia, określa się go jako meningoencephalitis; jeśli zajęty jest rdzeń kręgowy, jako encephalomyelitis. Zapalenie mózgu najczęściej spowodowane jest infekcją wirusową, rzadziej bakteryjną. Przy niedoborze odporności przyczyną zapalenia bywają pierwotniaki. Na obraz choroby składają się zaburzenia świadomości, gorączka, bóle głowy, nudności i wymioty, senność, bóle mięśni, niedowład połowiczy, niezborność, ataki padaczkowe oraz objawy ogniskowe. Może prowadzić do trwałego uszkodzenia mózgu i śmierci.
Zobacz również: Zapalenie wątroby , Baza nowotworów: guzy mózgu,
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych - (łac. meningitis) - choroba zakaźna wywoływana przez wirusy lub bakterie, rzadziej przez pierwotniaki i pasożyty. Zapalenie obejmuje tkanki opon, a często przylegające do nich części mózgowia i rdzenia
Zobacz również: Zapalenie wątroby ,
Zapalenie uchyłków jelit - choroba uchyłkowa jelit – obecność licznych (od jednego do kilkuset) uchyłków w przewodzie pokarmowym. Najczęściej występują one w jelicie grubym na terenie esicy (ponad 90% wszystkich uchyłków). Nigdy nie występują w odbytnicy. Prawie zawsze są to uchyłki nabyte. Uchyłki wrodzone mają marginalne znaczenie. Zapalenie to jedno z najczęstszych powikłań uchyłkowatości jelita grubego. Rozwija się u 10-25% chorych
Zobacz również: Zapalenie wątroby ,
Zapalenie wątroby - występuje bardzo często i jest wynikiem kontaktu z wirusami, bakteriami bądź drobnoustrojami. Przyczyny mogą być także związane z alkoholem, lekami albo pewnymi substancjami chemicznymi. Wirusowe zapalenie wątroby nazywane żółtaczką, dotyczy około 100 milionów osób na całym świecie. Wirusowe zapalenie wątroby - WZW- choroba wątroby wywołana zakażeniem wirusowym. Często potocznie nazywana "żółtaczką", jest to jednak określenie nieprawidłowe i niemedyczne (w medycynie termin ten oznacza jedynie objaw zażółcenia powłok skórnych) oraz nieścisłe, z uwagi na różnorodny przebieg wirusowych zapaleń wątroby (które mogą przebiegać także bez zażółcenia skóry).
Zobacz również: Zapalenie uchyłków jelit, Baza nowotworów: rak wątroby,
Zapalny rak piersi - rak zapalny to szczególna postać raka piersi, która przebiega w sposób bardziej agresywny niż inne postaci tego nowotworu. Nie należy jednak zakładać, że u wszystkich chorych w krótkim czasie dojdzie do powstania przerzutów odległych - znaczna część z nich odnosi wyraźną korzyść z leczenia chemioterapią i zyskuje możliwość leczenia chirurgicznego (mastektomii). W chwili obecnej nie ma także powodu sądzić, że jest to rak uwarunkowany genetycznie.
Zobacz również: Wątrobowokomórkowy rak, Baza nowotworów: rak żołądka,
Zaparcie - są to problemy z  oddawaniem stolca. Termin może odnosić się także do zmniejszenia normalnej częstości oddawania stolca. Zaparciom mogą towarzyszyć gazy, ból i ucisk w brzuchu. Te objawy nieswoiste są często pierwszymi i jedynymi objawami raka jelita grubego.
Zarodek - pierwszy etap rozwojowy organizmu ludzkiego lub zwierzęcego, powstałego w wyniku procesu zapłodnienia lub partenogenezy, trwający do chwili urodzenia lub opuszczenia osłon jajowych. Podlega procesowi zwanemu rozwojem zarodkowym, w którego przebiegu można wyróżnić kilka etapów: bruzdkowanie, stadium moruli, stadium blastuli, gastrulacja i organogeneza.
Zastrzyk - patrz I.V.
Zator - zaczopowanie naczynia materiałem zatorowym
Zespoły mieloproliferacyjne - grupa chorób charakteryzujących się nadprodukcją jednego lub kilku składników morfotycznych krwi
Zobacz również: Zespoły mielodysplastyczne,
Zespół Budd Chiari - zakrzepica wielkich pni żyły wątrobowej, zwłaszcza przy ujściu ich do głównej żyły dolnej, może wystąpić w każdym wieku, najczęsciej jednak w wieku dojrzałym. Odróżnia się dwie postacie: pierwotna i wtórną. Objawy kliniczne zależą od szybkości zamknięcia światła żył wątrobowych i rozwoju nadciśnienia w układzie żyły wrotnej. Zakrzepica żył watrobowych powoduje blok pozaztokowy, nadciśnienie wrotne, hepatosplenomegalię i wodobrzusze. Może powstawać na skutek rozrostu nowotworowego, chorób układu krzepnięcia.
Zobacz również: Zespół rozpadu guza ,
Zespół Guillaina-Barrégo - Zespół Guillaina-Barrégo ( GBS ) jest zaburzeniem obejmującym postępujące osłabienie lub porażenie mięśni, zwykle występujące po infekcji, szczególnie dróg oddechowych lub przewodu pokarmowego. GBS polega na ostrym uszkodzeniu nerwów, z zapaleniem wielu nerwów i na uszkodzeniu otoczek mielinowych włókien nerwowych (demielinizacja). Demielinizacja powoduje spowolnienie przesyłania impulsów nerwowych. Objawy zespołu zwykle pojawiają się po ustąpieniu infekcji i szybko postępują. Do objawów należy osłabienie mięśni, porażenia lub skurcze mięśniowe, cierpnięcie lub tkliwość skóry i nieostre widzenie. GBS może być związany bezpośrednio z AIDS lub zespołem zaburzeń związanych z AIDS, z różnymi zakażeniami wirusowymi i bakteryjnymi, toczniem układowym (SLE), ziarnicą złośliwą lub innymi nowotworami złośliwymi, jak również ze szczepieniem np. przeciw wściekliźnie lub świńskiej grypie.
Zobacz również: Zespół rozpadu guza ,
Zespół rozpadu guza - to zagrażający życiu zespół zaburzeń metabolicznych wynikających z szybkiego rozpadu komórek nowotworowych. Może wystąpić w pierwszych dobach chemioterapii nowotworów cechujących się dużą aktywnością proliferacyjną i dużą chemiowrażliwością. Nagły rozpad komórek nowotworowych powoduje uwalnianie dużych ilości potasu, puryn pochodzących z kwasów nukleinowych i fosforanów. Skutkiem tego jest kwasica metaboliczna, hiperkaliemia (zwiększone stężenie potasu), hiperurykemia (wzrost ilości puryn) i hiperfosfatemia (wzrost fosforanów). Fosforany wiążą we krwi jony wapniowe, co skutkuje powstaniem hipokalcemii. Dochodzi do wytrącenia się kryształów kwasu moczowego (w cewkach nerkowych, cewkach zbiorczych i drogach moczowych) i fosforanu wapnia (w cewkach nerkowych i w miąższu nerki), czego wynikiem może być ostra niewydolność nerek.
Zobacz również: Zespół nabytego niedoboru odporności ,
next 1 | 2 | next
  • login
  • login
  • login
  • login
  • login
  • login
  • login
  • login
  • login
Data aktualizacji strony: 2024-07-19

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję