Twitter
B.12 Leczenie chłoniaków złośliwych [01.01.2021]
Wielkosc czcionki: A | A | A

Kryteria kwalifikacji

Leczenie chorych na chłoniaka grudkowego obinutuzumabem (ICD – 10 C.82.0; C.82.1; C.82.7) – pierwsza linia.

1. Kryteria kwalifikacji

Do leczenia kwalifikowani są wcześniej nieleczeni pacjenci z chłoniakiem grudkowym spełniający łącznie wszystkie poniższe kryteria:

1) wiek ≥18 roku życia;

2) potwierdzony histologicznie zaawansowany chłoniak grudkowy (stadium II bulky, III, IV wg Ann Arbor);

3) stan ogólny według WHO 0 – 2.

 

2. Kryteria uniemożliwiające włączenie do programu

1) czynne zakażenie HBV lub HCV;

2) aktywność AST lub ALT przekraczająca ponad 5 razy wartość górnej granicy normy dla danego laboratorium;

3) stężenie bilirubiny przekraczające 3 razy wartość górnej granicy normy dla danego laboratorium;

4) niewydolność krążenia wg skali NYHA > II;

5) niewydolność wieńcowa wg skali CSS > II;

6) inne czynne, ciężkie zakażenia;

7) ciąża.

 

 1. 3.  Określenie czasu leczenia w programie

Czas leczenia w programie określa lekarz na podstawie kryteriów włączenia i kryteriów wyłączenia z programu. Maksymalny czas leczenia indukcyjnego wynosi 6-8 cykli w zależności od zastosowanej chemioterapii, zaś maksymalny czas leczenia podtrzymującego wynosi 2 lata.

 

4. Kryteria wyłączenia z programu

1) wystąpienie objawów nadwrażliwości na obinutuzumab, którykolwiek ze składników preparatu lub na białka mysie (reakcje związane z wlewem 4. stopnia wg CTCAE oraz powtórne wystąpienie reakcji związanych z wlewem stopnia 3.);

2) wystąpienie powikłań narządowych 4. stopnia, związanych z leczeniem obinutuzumabem;

3) progresja choroby w trakcie leczenia, oceniana po podaniu co najmniej 2 cykli leczenia;

4) rozpoznanie postępującej wieloogniskowej leukoencefalopatii (PML);

5) czynne zakażenie HBV lub HCV;

6) ciąża.

Leczenie chorych na chłoniaka grudkowego obinutuzumabem (ICD – 10 C.82.0; C.82.1; C.82.7) – oporność lub progresja

1. Kryteria kwalifikacji

Do leczenia kwalifikowani są pacjenci z chłoniakiem grudkowym spełniający łącznie wszystkie poniższe kryteria:

1) wiek ≥18 roku życia;

2) potwierdzony histologicznie chłoniak złośliwy typu grudkowego;

3) brak odpowiedzi na leczenie lub progresja choroby podczas leczenia lub maksymalnie do 6 miesięcy po zakończeniu leczeniu rytuksymabem lub schematem zawierającym rytuksymab;

4) stan ogólny według WHO 0 – 2.

 

2. Kryteria uniemożliwiające włączenie do programu

1) czynne zakażenie HBV lub HCV;

2) aktywność AST lub ALT przekraczająca ponad 5 razy wartość górnej granicy normy;

3) stężenie bilirubiny przekraczające 3 razy wartość górnej granicy normy;

4) niewydolność krążenia wg NYHA >II;

5) niewydolność wieńcowa wg CCS > II;

6) inne czynne, ciężkie zakażenia;

7) ciąża.

 

3. Określenie czasu leczenia w programie

Czas leczenia w programie określa lekarz na podstawie kryteriów włączenia i kryteriów wyłączenia z programu. Maksymalny czas leczenia indukcyjnego wynosi 6 cykli, zaś maksymalny czas leczenia podtrzymującego wynosi 2 lata.

 

4. Kryteria wyłączenia z programu

1) wystąpienie objawów nadwrażliwości na obinutuzumab, którykolwiek ze składników preparatu lub na białka mysie; (reakcje związane z wlewem 4. stopnia wg CTCAE oraz powtórne wystąpienie reakcji związanych z wlewem stopnia 3.);

2) wystąpienie powikłań narządowych 4. stopnia;

3) progresja choroby w trakcie leczenia oceniana po podaniu co najmniej 2 cykli leczenia;

4) potwierdzone rozpoznanie postępującej wieloogniskowej leukoencefalopatii;

5) czynne zakażenie HBV lub HCV;

6) ciąża.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2021 r - źródło: www.mz.gov.pl

 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2020-12-31

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję