Twitter
B.50 Leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnika [01.01.2021]
Wielkosc czcionki: A | A | A

Kryteria kwalifikacji

Leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnika przy wykorzystaniu substancji czynnej bewacyzumab.

 1. histologiczne rozpoznanie raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej;
 2. stopień zaawansowania FIGO IV lub III z chorobą resztkową po zabiegu cytoredukcji ˃ 1cm (suboptymalna cytoredukcja; wymagane jest opisanie resztkowych zmian nowotworowych pozostawionych po operacji z określeniem wielkości w centymetrach );
 3. niestosowanie wcześniejszego leczenia systemowego raka jajnika. Wcześniejsza chemioterapia neoadjuwantowa jest dopuszczalna ;
 4. stan sprawności ogólnej w stopniach 0 -1 według klasyfikacji Zubroda -WHO;
 5. wiek powyżej 18 roku życia;
 6. wyniki badania morfologii krwi z rozmazem:
  • liczba płytek krwi większa lub równa 1,5 x 10 5 /mm 3 ,
  • bezwzględna liczba neutrofilów większa lub równa 1500/mm 3 ,
  • stężenie hemoglobiny większe lub równe 10,0 g/dl;
 7. wskaźniki koagulogiczne:
  • czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT) w zakresie wartości prawidłowych,
  • czas protrombinowy (PT) lub międzynarodowy współczynnik znormalizowany (INR) w zakresie wartości prawidłowych;
 8. wskaźniki czynności wątroby i nerek:
  • stężenie całkowitej bilirubiny nieprzekraczające 2 - krotnie górnej granicy normy (z wyjątkiem chorych z zespołem Gilberta),
  • aktywność transaminaz (alaninowej i asparaginowej) w surowicy nieprzekraczająca 5 -krotnie górnej granicy normy,
  • stężenie kreatyniny w granicach normy,
 9. wykluczenie ciąży;
 10. brak przeciwwskazań do chemioterapii karboplatyną oraz paklitakselem;
 11. nieobecność przeciwwskazań do zastosowania bewacyzumabu, którymi są:
  • zabieg operacyjny przebyty w ciągu mniej niż 4 tygodni od momentu kwalifikacji do leczenia,
  • czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy,
  • niestabilne nadciśnienie tętnicze,
  • niestabilna choroba niedokrwienna serca,
  • naczyniowe choroby ośrodkowego układu nerwowego w wywiadzie,
  • wrodzona skaza krwotoczna lub nabyta koagulopatia,
  • stany chorobowe przebiegające ze zwiększonym ryzykiem krwawień,
  • stosowanie leków przeciwkrzepliwych lub antyagregacyjnych (z wyłączeniem stosowania w dawkach profilaktycznych)
  • niegojące się rany,
  • białkomocz,
  • nadwrażliwość na lek lub którąkolwiek z substancji pomocniczych.

Kryteria kwalifikacji muszą być spełnione łącznie.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2021 r - źródło: www.mz.gov.pl

 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2020-12-31

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję