Twitter
B.53 Leczenie wysoko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki [01.01.2021]
Wielkosc czcionki: A | A | A

Kryteria kwalifikacji

Leczenie wysoko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki ewerolimusem

histologiczne rozpoznanie wysoko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki (stopień G1 lub G2 według klasyfikacji WHO z 2010 roku);

nowotwór w stadium miejscowo zaawansowanym lub uogólnionym (IIIB i IV);

zaawansowanie uniemożliwiające radykalne leczenie metodami chirurgicznymi;

udokumentowana progresja choroby w ciągu 12 miesięcy do włączenia do programu;

odpowiednia czynność szpiku kostnego i parametrów krzepnięcia krwi:

 1. liczba płytek krwi większa lub równa 105/mm3,
 2. bezwzględna liczba granulocytów obojętnochłonnych większa lub równa 1500/mm3,
 3. stężenie hemoglobiny większe lub równe 10 g/dl,
 4. międzynarodowy współczynnik znormalizowany (INR) czasu protrombinowego w granicach 0,85-1,15;
 5. odpowiednia czynność nerek i wątroby (stosowanie ewerolimusu nie jest zalecane u chorych z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby - C według czynnościowej skali Child-Pugh);
 6. stała i na właściwym poziomie kontrola glukozy, cholesterolu oraz trój glicerydów;
 7. stan sprawności 0-2 według klasyfikacji ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) lub WHO;
 8. możliwość określenia wymiarów zmian chorobowych według kryteriów klasyfikacji RECIST 1.1. (Response Evaluation Criteria in Solid Tumors);
 9. wiek powyżej 18 roku życia.

Kryteria kwalifikacji muszą być spełnione łącznie.

Leczenie wysoko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki sunitynibem

Kryteria kwalifikacji

 1. wiek powyżej 18 lat;
 2. potwierdzone patomorfologicznie rozpoznanie nieoperacyjnego, wysoko zróżnicowanego (stopień G1 lub G2) nowotworu neuroendokrynnego trzustki (według klasyfikacji WHO z 2010 roku) w stadium miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami;
 3. udokumentowana progresja choroby w czasie 12 miesięcy przed włączeniem do programu, określona według kryteriów RECIST (Response Evaluation Criteria in Solid Tumors);
 4. możliwość obiektywnej oceny wielkości zmian w badaniach obrazowych metodą KT lub MR z zastrzeżeniem konieczności potwierdzenia zmian w układzie kostnym przy użyciu konwencjonalnej rentgenografii (RTG) lub MR;
 5. sprawność w stopniach 0 lub 1 według skali ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group);
 6. wykluczenie ciąży i okresu karmienia piersią;
 7. prawidłowa czynność narządów określona na podstawie badań laboratoryjnych krwi:
  • wyniki badań czynności wątroby:
   • stężenie bilirubiny całkowitej nieprzekraczające 2-krotnie górnej granicy normy (z wyjątkiem pacjentów z zespołem Gilberta),
   • aktywność transaminaz (alaninowej i asparaginowej) w surowicy nieprzekraczające 5-krotnie górnej granicy normy,
  • stężenie kreatyniny nieprzekraczające 2-krotnie górnej granicy normy,
  • wyniki badania morfologii krwi z rozmazem:
   • liczba płytek krwi większa lub równa 105/mm3,
   • bezwzględna liczba granulocytów obojętnochłonnych większa lub równa 1500/mm3,
   • stężenie hemoglobiny większe lub równe 9,0 g/dl;
 8. czynność tarczycy prawidłowa lub wyrównana farmakologicznie;
 9. nieobecność niekontrolowanych chorób układu sercowo-naczyniowego.

Kryteria kwalifikacji muszą być spełnione łącznie.

Kontynuacja leczenia pacjentów po zakończeniu finansowania w ramach chemioterapii niestandardowej

 1. Z dniem 1 kwietnia 2018 roku do programu kwalifikowani mogą być pacjenci, których leczenie było finansowane do tego dnia w ramach programu chemioterapii niestandardowej.
 2. Kwalifikacja, o której mowa w pkt. 1, dotyczy leczenia tą samą substancją czynną, która była finansowana w ramach programu chemioterapii niestandardowej.
 3. Pacjenci, o których mowa w pkt. 1 nie muszą spełniać w chwili kwalifikacji, innych kryteriów wymaganych do włączenia do programu.
 4. Pacjenci, o których mowa w pkt. 1 kontynuują leczenie w ramach programu do momentu podjęcia decyzji przez lekarza prowadzącego o zakończeniu leczenia danym lekiem.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2021 r - źródło: www.mz.gov.pl

 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2020-12-31

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję