Twitter
B.88 Leczenie chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry wismodegibem [01.01.2021]
Wielkosc czcionki: A | A | A

Kwalifikacja świadczeniobiorców do programu przeprowadzana jest przez Zespół Koordynacyjny ds. Leczenia Chorych na Raka Podstawnokomórkowego Skóry, powoływany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

Kryteria kwalifikacji

 1. Histologicznie potwierdzone rozpoznanie miejscowo zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry lub objawowego raka podstawnokomórkowego skóry z przerzutami odległymi u pacjentów, u których :
  1. Nowotwór jest w stadium nieoperacyjnym lub występują przeciwwskazania do leczenia chirurgicznego , definiowane jako :
   • nawrót BCC w tej samej lokalizacji po zabiegu chirurgicznym i niewielkie prawdopodobieństwo wyleczenia po kolejnej resekcji lub
   • przewidywane ryzyko znaczącej niepełnosprawności i/lub deformacji po ewentualnym zabiegu chirurgicznym lub
   • inne przeciwskazania do leczenia chirurgicznego (np. usunięcie części struktur twarzoczaszki, np. nosa, ucha, powieki, gałki ocznej, bądź konieczność amputacji kończyny);
  2. stwierdzono progresj ę po radioterapii lub u których występują przeciwskazania do radioterapii ;
  3. przerzuty odległe są histopatologicznie potwierdzone jako ogniska raka podstawnokomórkowego – w przypadku pacjentów z podejrzeniem przerzutowego raka podstawnokomórkowego,
 2. Stan sprawności 0 - 2 wg ECOG ;
 3. Wykluczenie współistnienia innych nowotworów złośliwych tzn. stanu po leczeniu lub w trakcie leczenia o założeniu paliatywnym (niezależnie od odpowiedzi na leczenie) albo nieuzyskanie całkowitej remisji po leczeniu o założeniu radykalnym ;
 4. Adekwatna wydolność narządowa określona na podstawie badań laboratoryjnych krwi:
  1. wyniki badań czynności wątroby:
   • stężenie bilirubiny całkowitej nieprzekraczające 2 -krotnie górnej granicy normy (GGN) lub, w przypadku pacjentów z udokumentowanym zespołem Gilberta, nieprzekraczające trzykrotności GGN;
   • aktywność transaminaz (alaninowej i asparaginowej) w surowicy nieprzekraczające 3 -krotnie GGN;
  2. stężenie kreatyniny nieprzekraczające 2,0 mg/dL;
  3. stężenie hemoglobiny powyżej 8,5 g/dl;
  4. liczba granulocytów co najmniej 1000/μl;
  5. liczba płytek krwi co najmniej 75 000/μl;
 5. Kobiety w wieku rozrodczym i mężczyźni muszą spełniać wymogi antykoncepcji zawarte w aktualnej Charakterystyce Produktu Leczniczego.
 6. Wiek ≥18 roku życia.

Kryteria kwalifikacji muszą być spełnione łącznie. 

Kryteria uniemożliwiające udział w programie:

 1. nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą ;
 2. ciąża lub karmienie piersią ; 
 3. nieprzestrzeganie zaleceń programu zapobiegania ciąży zawartego w aktualnej Charakterystyce Produktu Leczniczego przez kobiety w wieku rozrodczym i mężczyzn;
 4. obecność innych przeciwwskazań do zastosowania wismodegibu zawartych w aktualnej Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2021 r - źródło: www.mz.gov.pl

 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2020-12-31

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję