Twitter
B.97 Leczenie dorosłych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną [01.01.2021]
Wielkosc czcionki: A | A | A

1. Kryteria kwalifikacji do leczenia eltrombopagiem lub romiplostymem

1) wiek ≥18 lat;

2) rozpoznanie pierwotnej małopłytkowości immunologicznej (ITP);

3) niedostateczna odpowiedź na inne sposoby leczenia farmakologicznego np. kortykosteroidy, dożylne immunoglobuliny;

4) nieskuteczność splenektomii objawiająca się liczbą płytek poniżej 30 000/μl i objawami skazy krwotocznej.

Kryteria kwalifikacji muszą być spełnione łącznie.

Dodatkowo, w celu kontynuacji terapii do programu lekowego mogą zostać zakwalifikowani pacjenci leczeni w ramach programu lekowego „Leczenie pediatrycznych chorych na przewlekłą pierwotną małopłytkowość immunologiczną (ICD-10 D69.3)”, którzy osiągnęli pełnoletniość, bez konieczności spełnienia pozostałych kryteriów kwalifikacji do programu lekowego - pod warunkiem niespełniania kryteriów wyłączenia z programu.

 

2. Określenie czasu leczenia w programie

Leczenie trwa do czasu podjęcia przez lekarza prowadzącego decyzji o wyłączeniu pacjenta z programu, zgodnie z kryteriami wyłączenia z programu określonymi w punkcie 3.

 

2.1. Kryteria wyłączenia z programu

1) nadwrażliwość na:

a) substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą – dotyczy leczenia eltrombopagiem

b) substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą lub na białka pochodzące z Escherichia coli – dotyczy leczenia romiplostymem;

2) zaburzenia czynności wątroby:

- wynik w skali Child-Pugh ≥ 5 – dotyczy leczenia eltrombopagiem,

- wynik w skali Child-Pugh ≥ 7 – dotyczy leczenia romiplostymem;

3) istotne zwiększenie się aktywności AlAT (powyżej trzykrotności górnej granicy normy dla lokalnego laboratorium) w przypadkach, gdy przekroczenie normy:

a) będzie narastać

albo

b) będzie utrzymywać się ≥ 4 tygodni,

albo

c) będzie związane ze zwiększeniem stężenia bilirubiny bezpośredniej,

albo

d) będzie związane z objawami klinicznymi uszkodzenia wątroby lub objawami dekompensacji wątroby

- dotyczy wyłącznie chorych leczonych eltrombopagiem;

4) ciąża;

5) karmienie piersią;

6) brak odpowiedzi na leczenie:

- eltrombopagiem w dawce 75 mg podawanej przez 4 kolejne tygodnie leczenia (4 pomiary)

lub

- romiplostymem pomimo stosowania maksymalnej dawki (10 μg/kg mc.) przez 4 kolejne tygodnie leczenia.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2021 r - źródło: www.mz.gov.pl

 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2020-12-31

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję