Twitter
B.97 Leczenie dorosłych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną [01.03.2018]
Wielkosc czcionki: A | A | A

Kryteria kwalifikacji

 1. wiek: 18 lat i powyżej;
 2. rozpoznanie pierwotnej małopłytkowości immunologicznej (ITP);
 3. niedostateczna odpowiedź na leczenie farmakologiczne np. kortykosteroidy, dożylne immunoglobuliny;
 4. nieskuteczność splenektomii objawiająca się liczbą płytek poniżej 30 000/μl  i objawami skazy krwotocznej.

Kryteria kwalifikacji muszą być spełnione łącznie.

Dodatkowo, w celu kontynuacji terapii do programu lekowego mogą zostać zakwalifikowani pacjenci leczeni w ramach programu lekowego „Leczenie pediatrycznych chorych na przewlekłą pierwotną małopłytkowość immunologiczną (ICD-10 D69.3)”, którzy osiągnęli pełnoletniość, bez konieczności spełnienia pozostałych kryteriów kwalifikacji do programu lekowego - pod warunkiem niespełniania kryteriów wyłączenia z programu.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2018 r - źródło: www.mz.gov.pl

 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2018-03-01

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję