Twitter
Uratuj(e)my kobiecość!
Wielkość czcionki: A | A | A

Kodeks profilaktyki raka szyjki macicy

W Katowicach odbywa się XXXI Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, podczas którego prof. Przemysław Oszukowski rozpoczął swoją kadencję jako Prezes PTG, przejmując obowiązki z rąk dotychczasowego Prezesa prof. Ryszarda Poręby.

 

Podczas Kongresu odbyła się specjalna sesja Polskiej Koalicji na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy, pod hasłem "Uratuj(e)my kobiecość". Panel dyskusyjny poświęcony był konkretnym pomysłom, jak lepiej zadbać o profilaktykę raka szyjki macicy. W sesji wzięła udział, jako gość specjalny, Pani Sigrid Poulsen, były Komisarz Medyczny Narodowej Rady ds. Zdrowia z Danii, która przedstawiła system szczepień przeciwko HPV realizowany na świecie oraz doświadczenia duńskie z realizacji szczepień populacyjnych dziewczynek 12-letnich. Dania jest bardzo dobrym przykładem profilaktyki RSM, ponieważ realizuje skrinning cytologiczny oraz szczepienia dziewczynek przeciwko HVP na poziomie ponad 80% Pani Komisarz zaznaczyła, że tylko 19 krajów w Europie stworzyło warunki do bezpłatnych szczepień przeciwko HPV.

 

W sesji wzięli udział również inni znamienici goście, wśród nich posłanka Bożena Szydłowska, przewodnicząca Parlamentarnej Grupy Kobiet oraz poseł Jerzy Ziętek, członek Sejmowej Komisji Zdrowia. Poseł Ziętek poinformował o utworzeniu Śląskiej Koalicji na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy, której zadaniem będzie koordynacja działań w zakresie profilaktyki na trenie województwa śląskiego, w celu zwiększenia udziału kobiet w skrinningu cytologicznym, edukacji i szczepieniach przeciwko wirusowi HPV.

Kodeks profilaktyki Raka Szyjki Macicy

Podczas Kongresu, w którym uczestniczy ponad 2 tys. lekarzy ginekologów, został zaprezentowany Kodeks Profilaktyki Raka Szyjki Macicy. Kodeks jest wypełnieniem rekomendacji przygotowanych w lutym b.r. przez Polską Koalicję na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy. Zawiera główne zasady postępowania, określające rolę lekarzy pediatrów, lekarzy rodzinnych, ginekologów oraz położnych i pielęgniarek w budowaniu świadomości na temat korzyści profilaktyki RSM. Kodeks podkreśla również znaczenie ciągłości działań profilaktycznych wśród kobiet już od 12 roku życia. Powstał z myślą o integracji działań, w celu przeciwdziałania  utrzymującej się w Polsce dramatycznie wysokiej umieralności kobiet na raka szyjki macicy. To praktyczny przewodnik, który pokazuje lekarzom, pielęgniarkom i położnym, jak rozmawiać z pacjentkami, o czym je informować i na co zwracać ich uwagę odnośnie profilaktyki RSM. 

Niestety polscy lekarze nie zawsze pamiętają o tym, aby rozmawiać z pacjentkami o profilaktyce raka szyjki macicy, dlatego powstał Kodeks profilaktyki RSM. Określa on zasady, jakimi powinni się kierować lekarze w komunikacji z kobietami, aby zachęcić je do profilaktyki raka szyjki macicy. Podstawową zasadą jest komunikacja zbudowana na pozytywnym przekazie, tak, aby nie wywoływać wśród pacjentek strachu i obaw, a mobilizować do działania. Ważne jest również odwoływanie się do ich odpowiedzialności i racjonalnego myślenia kobiet, promujące postawę: „chcę i potrafię chronić swoje zdrowie”. Taka komunikacja pozwoli umocnić w kobietach, uczestniczących w profilaktyce RSM, poczucie satysfakcji, że potrafią mieć pod kontrolą swoje zdrowie i dobre samo-poczucie.

Kodeks zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące elementów rozmowy lekarza z pacjentką podczas jej wizyty w gabinecie. I tak np. lekarz ginekolog rozmawiając z pacjentką powinien:

 • przypomnieć o potrzebie udziału w badaniu cytologicznym 1 raz na 3 lata lub wcześniej, zależnie od okresu podjęcia współżycia
 • poinformować o sposobie wykonywania badania cytologicznego
 • przeprowadzić badanie cytologiczne przy użyciu specjalnej, jednorazowej, odpowiedniej jakości szczoteczki i wziernika
 • udzielić informacji o sposobie odbioru wyniku badania cytologicznego

Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy zachęca lekarzy ginekologów, by rozmawiając z pacjentką, która jest jednocześnie matką dziewczynki dodatkowo poinformować o ryzyku zachorowania na RSM, o roli wirusa HPV, drogach przenoszenia wirusa oraz przedstawić możliwości profilaktyki RSM u dziewczynek (szczepienie przeciw HPV w wieku 11-12 lat, badanie cytologiczne 1 raz na 3 lata od 25 roku życia lub wcześniej, zależnie od okresu podjęcia współżycia, edukacja, świadomość).

Każdy, kto zobowiąże się do stosowania zasad Kodeksu w swojej codziennej praktyce, otrzyma Certyfikat i materiały edukacyjne, a adres jego gabinetu, zostanie umieszczony na mapie uczestników Kodeksu na stronach Koalicji RSM www.koalicjarsm.pl.

Kodeks uzyskał patronat 8 Towarzystw Naukowych, zrzeszających lekarzy i pielęgniarki i jest unikalnym dokumentem, wypracowanym przez współdziałanie środowiska medycznego i podejmowanie działań mających na celu zabezpieczenie kobiet przed uniknięciem raka szyjki macicy.

 

Kontakt: Elżbieta Brzozowska, tel. 668 447 131; elzbieta.brzozowska@expertpr.pl
              Adriana Misiewicz, tel. 607 404 160 adriana.misiewicz@expertpr.pl

 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2012-09-27

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję