Twitter
Newsletter 2/2014
Wielkość czcionki: A | A | A

 

Informator onkologia-online.pl

Zmiany Charakterystyk Produktów Leczniczych: Nowe Charakterystyki Produktów Leczniczych: Opinie Komisji Europejskiej dotyczące produktów::

URPL

 • Komunikat dotyczący widocznych w zawiesinie produktu ABRAXANE - czytaj więcej
 • Informacja Prezesa Urzędu z dnia 15 stycznia 2014 roku w sprawie zaleceń komitetu PRAC dla produktu leczniczego Protelos/Osseor (ranelinian strontu) - czytaj więcej

AOTM

 • Stanowisko w sprawie zasadności dalszego finansowania we wskazaniach innych niż ujęte w ChPL produktów leczniczych zawierających: aprepitant, deksametazon i pemetreksed - czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie zasadności dalszego finansowania we wskazaniach innych niż ujęte w ChPL produktów leczniczych zawierających hydrokortyzon - czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie zasadności dalszego finansowania we wskazaniach innych niż ujęte w ChPL produktów leczniczych zawierających allopurinol - czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie zasadności dalszego finansowania we wskazaniach innych niż ujęte w ChPL produktu leczniczego zawierającego ciprofloxacinum - czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie zasadności dalszego finansowania we wskazaniach innych niż ujęte w ChPL produktu leczniczego zawierającego sulfamethoxazolum i trimethoprimum - czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie zasadności dalszego finansowania we wskazaniach innych niż ujęte w ChPL produktów leczniczych zawierających: carbamazepinum, gabapentinum, ketoprofenum i diclofenacum - czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie oceny leku Herceptin (trastuzumab) - czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie oceny leku Perjeta (pertuzumab) - czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie zasadności zakwalifikowania świadczenia „Obrazowo monitorowana stereotaktyczna i cybernetyczna mikroradioterapia (OMSCMRT)" jako świadczenia gwarantowanego - czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie zasadności usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej: „Treosulfan we wskazaniu: nowotwór złośliwy oka" realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej - czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie oceny leku Mozobil (plerixafor) - czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie usunięcia świadczenia Neralabina w rozpoznaniach C91.0, C83.0, C83.5 realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej - czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie usunięcia świadczenia Sorafenib w rozpoznaniach C48.0, C17.9, C48, C16.8, C16.9, C17.0, C17.2, C48.2 - czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie usunięcia świadczenia Sorafenib w rozpoznaniach C16.1, C48.8, C73 - czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie usunięcia świadczenia Beksaroten w rozpoznaniach C84, C84.0, C84.1, C84.5, C84.5 - czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie usunięcia świadczenia Azacytydyna w rozpoznaniach C 92, C92.0, C92.7 - czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie zasadności finansowania we wskazaniach innych niż ujęte w ChPL produktów leczniczych zawierających aprepitantum - czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie zasadności finansowania we wskazaniach innych niż ujęte w ChPL produktów leczniczych zawierających dalteparinum natricum - czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie zasadności finansowania we wskazaniach innych niż ujęte w ChPL produktów leczniczych zawierających deksametazon - czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie zasadności finansowania we wskazaniach innych niż ujęte w ChPL produktów leczniczych zawierających enoxaparinum natricum - czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie zasadności finansowania we wskazaniach innych niż ujęte w ChPL produktów leczniczych zawierających furosemidum - czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie zasadności finansowania we wskazaniach innych niż ujęte w ChPL produktów leczniczych zawierających gabapentinum - czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie zasadności finansowania we wskazaniach innych niż ujęte w ChPL produktów leczniczych zawierających ketoprofenum - czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie zasadności finansowania we wskazaniach innych niż ujęte w ChPL produktów leczniczych zawierających nadroparinum calcicum - czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie zasadności finansowania we wskazaniach innych niż ujęte w ChPL produktów leczniczych zawierających oktreotyd - czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie zasadności finansowania we wskazaniach innych niż ujęte w ChPL produktów leczniczych zawierających hydrocortisonum - czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie usunięcia z wykazu świadczeń realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej preparatu letrozol w rozpoznaniu: nowotwór złośliwy (trzon macicy, nie określone) - czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie usunięcia z wykazu świadczeń realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej preparatu docetaksel w rozpoznaniu: nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice trzonu macicy)- czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie oceny leku Avastin (bewacyzumab) we wskazaniu: leczenie pierwszego rzutu chorych na nabłonkowego raka jajnika, raka jajowodu i pierwotnego raka otrzewnej w stadium zaawansowania II lub IV. - czytaj więcej

Ministerstwo Zdrowia

Rozporządzenia
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sposobu dokumentowania przypadków zastosowania przymusu bezpośredniego - czytaj więcej
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom umieszczonym w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym - czytaj więcej
Obwieszczenia
 • Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich - czytaj więcej
 • Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty - czytaj więcej
 • Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów - czytaj więcej
Inne:
 • Reguły tworzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej i model transportowy danych o Zdarzeniach Medycznych oraz Indeksie EDM - czytaj więcej

Narodowy Fundusz Zdrowia

Zarządzenia:
 • Zarządzenie Nr 93/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna - czytaj więcej
 • Zarządzenie Nr 91/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych- czytaj więcej
 • Zarządzenie Nr 82/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna- czytaj więcej
 • Zarządzenie Nr 87/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej - czytaj więcej
 • Zarządzenie Nr 89/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne. - czytaj więcej
 • Zarządzenie Nr 89/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne - opis działania algorytmu JGP - czytaj więcej
 • Zarządzenie Nr 1/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 stycznia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne - czytaj więcej
Projekty: Inne:
 • Komunikat dotyczący Zarządzenia Nr 71/2013/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego komunikatu XML dotyczącego przekazywania dokumentów rozliczeniowych w postaci dokumentu elektronicznego czytaj więcej
 • Wersja 5.20 Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9 PL czytaj więcej
 • Informacja o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację w okresie styczeń-listopad 2013 r. czytaj więcej
 • eWUŚ - telefony informacyjne dla świadczeniodawców w oddziałach wojewódzkich NFZ czytaj więcej
 • Informacja o kontrolach realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wykonanych przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia w pierwszym, drugim i trzecim kwartale 2013 r. czytaj więcej
 • Dane teleadresowe Centrali NFZ czytaj więcej
 • Odwołanie ze stanowiska dyrektora Mazowieckiego Oddziału NFZ Adama Twarowskiego czytaj więcej
 • Informacja w sprawie potwierdzania prawa do świadczeń czytaj więcej

 

Wiadomość przesłana przez: Portal Onkologia i Hematologia Online

www.onkologia-online.pl

********************************************
Informacje przesyłamy do osób, które wyraziły na to zgodę. Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać powyższych informacji, prosimy o przesłanie e-maila z tematem "wypisz" na adres kontakt@onkologia-online.pl bądź zmianę ustawień w profilu użytkownika na stronie portalu www.onkologia-online.pl

 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2014-01-16

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję