Twitter
Newsletter 3/2014
Wielkość czcionki: A | A | A

Informator onkologia-online.pl

Zmiany Charakterystyk Produktów Leczniczych: Opinie Komisji Europejskiej dotyczące produktów: Wycofanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

URPL

 • Komunikat dotyczący znaczenia, jakie ma ustalenie statusu genów RAS przed rozpoczęciem leczenia produktem Erbitux (cetuksymab) - czytaj więcej
 • Komunikat dotyczący badań przesiewowych w kierunku WZW typu b przed rozpoczęciem leczenia produktem Arzerra (ofatumumab) - czytaj więcej

AOTM

 • Stanowisko w sprawie zasadności dalszego finansowania we wskazaniach innych niż ujęte w ChPL produktu Afinitor (ewerolimus) - czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie usunięcia z wykazu świadczeń realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej produktu zawierającego bendamustynę w rozpoznaniach obwodowy chłoniak z komórek T, białaczka limfatyczna, białaczka włochatokomórkowa - czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie usunięcia z wykazu świadczeń realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej produktu zawierającego bendamustynę w rozpoznaniu C81 z rozszerzeniami - czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie usunięcia z wykazu świadczeń realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej produktu zawierającego bortezomib - czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie usunięcia z wykazu świadczeń realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej produktu zawierającego deferazyroks - czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie usunięcia z wykazu świadczeń realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej produktów zawierających doksorubicynę liposomalną niepegylowaną - czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie usunięcia z wykazu świadczeń realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej produktów zawierających doksorubicynę liposomalną pegylowaną - czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie usunięcia z wykazu świadczeń realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej produktów zawierających gemcytabinę - czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie zasadności dalszego finansowania we wskazaniach innych niż ujęte w ChPL produktów zawierających irinotekan - czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie usunięcia z wykazu świadczeń realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej produktów zawierających irinotekan oraz temozolomid i kapecytabinę - czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie usunięcia z wykazu świadczeń realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej produktu zawierającego kapecytabinę - czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie usunięcia z wykazu świadczeń realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej produktu zawierającego lenalidomid w rozpoznaniu ostra białaczka limfoblastyczna - czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie usunięcia z wykazu świadczeń realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej produktu zawierającego lenalidomid w rozpoznaniu przewlekła białaczka limfocytowa - czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie usunięcia z wykazu świadczeń realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej produktu zawierającego lenalidomid w rozpoznaniu choroba Hodgkina - czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie oceny leku Lonquex (lipegfilgrastym) we wskazaniu leczenie i zapobieganie neutropenii - czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie usunięcia z wykazu świadczeń realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej produktu zawierającego nilotynib - czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie usunięcia z wykazu świadczeń realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej produktów zawierających oksaliplatynę C83.9 (rozlany chłoniak nieziarniczy, nie określony) oraz C85.9 (chłoniak nieziarniczy, nie określony)- czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie usunięcia z wykazu świadczeń realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej produktu zawierającego oksaliplatynę w rozpoznaniach C22.1 ,C23 ,C24.1 ,C24.9 - czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie usunięcia z wykazu świadczeń realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej produktu zawierającego romiplostim - czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie zasadności dalszego finansowania we wskazaniach innych niż ujęte w ChPL produktu streptozocyna - czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie usunięcia z wykazu świadczeń realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej produktu zawierającego sunitynib - czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie usunięcia z wykazu świadczeń realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej produktu zawierającego talidomid - czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie zasadności dalszego finansowania we wskazaniach innych niż ujęte w ChPL produktów zawierających temozolomid - czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie usunięcia z wykazu świadczeń realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej produktu Votubia (everolimus) - czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie usunięcia z wykazu świadczeń realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej produktu zawierającego winblastynę - czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie zasadności dalszego finansowania we wskazaniach innych niż ujęte w ChPL produktów zawierających winorelbinę - czytaj więcej

Ministerstwo Zdrowia

Rozporządzenia
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych - czytaj więcej
Projekty
 • Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw - czytaj więcej
Inne:
 • Komunikat dotyczący postępowania kwalifikacyjnego w terminie 1-31 marca 2014 r. - czytaj więcej

Narodowy Fundusz Zdrowia

Zarządzenia:
 • Zarządzenie Nr 3/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. - czytaj więcej
Projekty: Inne:
 • Komunikat w sprawie rozliczania deklaracji POZ/KAOS czytaj więcej
 • Rzecznicy prasowi NFZ czytaj więcej
 • Wersja 5.20 Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9 PL czytaj więcej
 • Materiały dotyczące kontraktowania świadczeń na 2014 r. czytaj więcej
 • Centrala NFZ publikuje informacje o wielkości kwoty refundacji i liczbie zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych narastająco od początku roku do października 2013 r. czytaj więcej

 

Wiadomość przesłana przez: Portal Onkologia i Hematologia Online

www.onkologia-online.pl

********************************************
Informacje przesyłamy do osób, które wyraziły na to zgodę. Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać powyższych informacji, prosimy o przesłanie e-maila z tematem "wypisz" na adres kontakt@onkologia-online.pl bądź zmianę ustawień w profilu użytkownika na stronie portalu www.onkologia-online.pl

 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2014-01-29

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję