Twitter
Newsletter 6/2014
Wielkość czcionki: A | A | A

Informator onkologia-online.pl

Nowe Charakterystyki Produktów Leczniczych: Zmiany Charakterystyk Produktów Leczniczych:

URPL

 • Informacja urzędu z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie zmiany siedziby urzędu rejestracji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych czytaj więcej

AOTM

 • Stanowisko w sprawie usunięcia z wykazu świadczeń realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej produktu zawierającego bewacyzumab w rozpoznaniu nowotwór złośliwy mózgu czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie usunięcia z wykazu świadczeń realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej produktu zawierającego capecitabine w rozpoznaniu nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie usunięcia z wykazu świadczeń realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej produktu zawierającego cetuksymab w rozpoznaniu nowotwór powierzchni grzbietowej języka czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie usunięcia z wykazu świadczeń realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej produktu zawierającego docetaksel w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10: C15.0 czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie usunięcia z wykazu świadczeń realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej produktu zawierającego doksorubicynę liposomalną niepegylowaną w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10 C34.8 czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie usunięcia z wykazu świadczeń realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej produktu zawierającego ewerolimus w rozpoznaniach ICD-10: C25, C25.0, C25.1, C25.2, C25.8, C25.9 czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie usunięcia z wykazu świadczeń realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej produktu zawierającego ewerolimus w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C17.2, C20, C21.0 czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie usunięcia z wykazu świadczeń realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej produktu zawierającego gemcytabinę w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10: C24.1 czytaj więcej
 • Opinia w sprawie zasadności dalszego finansowania produktów leczniczych zawierających substancje czynne: imatynib, sutynib w zakresie wskazań odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie usunięcia z wykazu świadczeń realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej produktu zawierającego irynotekan w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C25.0, C25.2 czytaj więcej
 • Opinia w sprawie zasadności dalszego finansowania produktu leczniczego zawierającego substancję czynną: Levact (bendamustinum hydrochloridum) w zakresie wskazań odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie usunięcia z wykazu świadczeń realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej produktu zawierającego lenalidomid w rozpoznaniu przewlekła choroba układu wytwórczego szpiku czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie usunięcia z wykazu świadczeń realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej produktu zawierającego pazopanib w rozpoznaniu C54.9 (nowotwór złośliwy (trzon macicy, nie określone)) czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie usunięcia z wykazu świadczeń realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej produktu zawierającego paklitaksel w rozpoznaniach: C33 (nowotwór złośliwy tchawicy) oraz C51.8 czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie usunięcia z wykazu świadczeń realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej produktu zawierającego pegvisomant w rozpoznaniu D35.2: (nowotwór niezłośliwy (przysadka)) czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie usunięcia z wykazu świadczeń realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej produktu zawierającego rytuksymab w rozpoznaniu nowotwory nerwów obwodowych miednicy czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie usunięcia z wykazu świadczeń realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej produktu zawierającego sirolimus w rozpoznaniu: nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i pokrewnych czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie usunięcia z wykazu świadczeń realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej produktu zawierającego sorafenib w rozpoznaniach nowotwór złośliwy żołądka i zmiana przekraczająca granice jelita cienkiego czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie usunięcia z wykazu świadczeń realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej produktu zawierającego sunitynib we wskazaniu określonym kodem ICD-10: C25.9 czytaj więcej
 • Opinia w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku Thromboreductin (anagrelidum) we wskazaniu: czerwienica prawdziwa z towarzyszącą nadpłytkowością oporną na inne leczenie (kod ICD-10: D45), innym niż ujęte w ChPL czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie usunięcia z wykazu świadczeń realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej produktu zawierającego treosulfan w rozpoznaniu: C56 (nowotwór złośliwy jajnika) czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie oceny leku Votubia (ewerolimus) we wskazaniu: leczenie chorych na stwardnienie guzowate czytaj więcej

Ministerstwo Zdrowia

Projekty
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw - czytaj więcej
Inne:
 • Minister zdrowia przedstawił propozycje skrócenia kolejek - czytaj więcej
 • Ogłoszono Trzeci Program Zdrowia UE na lata 2014 – 2020 - czytaj więcej
 • Ministerstwo Zdrowia uruchomiło dla pacjentów specjalną infolinię o tańszych odpowiednikach leków refundowanych - czytaj więcej
 • Stosowanie opioidowych terapii przeciwbólowych w Polsce – debata ekspercka w Ministerstwie Zdrowia - czytaj więcej
 • Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy i populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi - czytaj więcej
 • Prewencja pierwotna nowotworów - czytaj więcej
 • Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego - czytaj więcej
 • Program profilaktyczny w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów układu moczowo – płciowego u mężczyzn M45+ - czytaj więcej
 • Przekształcenia na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - łączne nakłady z budżetu państwa na ten cel - czytaj więcej
 • Komunikat w sprawie rezydentur - czytaj więcej
 • Pakiet kolejkowy przekazany do konsultacji - czytaj więcej

Narodowy Fundusz Zdrowia

Zarządzenia:
 • Zarządzenie Nr 14/2014/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego komunikatu XML dotyczącego przekazywania dokumentów rozliczeniowych w postaci dokumentu elektronicznego - czytaj więcej
Projekty:
 • Projekt zarządzenia - Leczenie szpitalne - czytaj więcej
 • Projekt zmiany zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie świadczeń zdrowotnych kontraktowanych odrębnie - czytaj więcej
 • Projekt zarządzenia - Kryteria oceny ofert - czytaj więcej
Inne:
 • Informacje o wielkości kwoty refundacji i liczbie zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych narastająco od początku roku do grudnia 2013 r. - czytaj więcej
 • Informacja o kontrolach realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wykonanych przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia w 2013 r. - czytaj więcej
 • Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Oddziały Wojewódzkie NFZ w aptekach w IV kwartale 2013 r. - czytaj więcej
 • Informacja o wynikach kontroli ordynacji lekarskiej przeprowadzonych przez Oddziały Wojewódzkie NFZ w IV kwartale 2013 r. - czytaj więcej
 • Lista warunków weryfikacji komunikatów XML dotyczących list oczekujących w wersji 5/1.6. - czytaj więcej
 • Komunikat w sprawie przekazywania dokumentów rozliczeniowych - czytaj więcej
 • Informacja o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację za styczeń - luty 2014 r. - czytaj więcej

 

Wiadomość przesłana przez: Portal Onkologia i Hematologia Online

www.onkologia-online.pl

********************************************
Informacje przesyłamy do osób, które wyraziły na to zgodę. Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać powyższych informacji, prosimy o przesłanie e-maila z tematem "wypisz" na adres kontakt@onkologia-online.pl bądź zmianę ustawień w profilu użytkownika na stronie portalu www.onkologia-online.pl

 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2014-04-08

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję