Twitter
Wyniki sondy - Idealne leki onkologiczne
Wielkość czcionki: A | A | A

Wstępne wyniki sondy prowadzonej z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg” wskazują, że wg pacjentów, ich rodzin i przedstawicieli mediów idealne leki onkologiczne powinny być zarówno skuteczne, ale również bezpieczne i łatwe w podaniu. Pacjentów onkologicznych/hematologicznych, ich rodziny oraz przedstawicieli mediów proszono o ocenę stopnia ważności wybranych cech, które powinien przejawiać idealny lek onkologiczny.

Respondenci za najważniejszą cechę leku onkologicznego uznali jego skuteczność (60%). Ważne były dla nich również takie wartości jak niewyniszczanie organizmu, bezpieczeństwo i łatwość podania. Poniżej uszeregowano ocenione cechy w kolejności od cechy uznanej przez dotychczasowych uczestników sondy za najważniejszą (z numerem 1) do najmniej ważnej (z numerem 6).

1. SKUTECZNY (znacząco wydłużający czas do progresji choroby lub prowadzący do wyleczenia)

2. NIEWYNISZCZAJĄCY ORGANIZMU (działający tylko na chore komórki)

3. BEZPIECZNY (powodujący niewielką ilość działań niepożądanych)

4. ŁATWY W PODANIU (metoda podania niezajmująca zbyt wiele czasu i niepowodująca nieprzyjemnych odczuć)

5. NIEUTRUDNIAJĄCY PROWADZENIA NORMALNEGO ŻYCIA

6. NIEPOWODUJĄCY INTERAKCJI Z INNYMI LEKAMI

Zaprezentowane powyżej wstępne wyniki sondy pokazują, że oczekiwania społeczeństwa wobec leków onkologicznych są większe niż obecne możliwości oraz że w onkologii naukowcy mają jeszcze wiele do zrobienia. Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki "Przebiśnieg" Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki "Przebiśnieg" zrzesza osoby, które kierując się szlachetnymi pobudkami pragną pomagać chorym na chłoniaki. Celem Stowarzyszenia jest m.in.: niesienie pomocy chorym ze schorzeniami układu chłonnego i ich rodzinom oraz działanie na rzecz poprawy jakości ich życia, propagowanie wiedzy na temat chorób układu chłonnego i metod ich leczenia oraz szeroko pojętej problematyki onkologicznej, propagowanie profilaktyki chorób nowotworowych oraz działania na rzecz rehabilitacji zdrowotnej i społecznej chorych po leczeniu onkologicznym.

: www.przebisnieg.org

 

 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2014-05-19

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję