Twitter
Newsletter 8/2014
Wielkość czcionki: A | A | A

 

Informator onkologia-online.pl

Nowe Charakterystyki Produktów Leczniczych: Zmiany Charakterystyk Produktów Leczniczych: Opinie Komisji Europejskiej dotyczące produktów:

URPL

 • Komunikat dotyczący produktu leczniczego zawierającego fentanyl w formie przezskórnej czytaj więcej

AOTM

 • Stanowisko w sprawie zasadności usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej produktów zawierających anagrelid w rozpoznaniach ICD-10: D47.0, D47.1, D47.2, D47.3, D47.7, D47.9, D47 czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie usunięcia z wykazu świadczeń produktów zawierających anastrozol w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10: C48.2 (otrzewna, umiejscowienie nieokreślone) czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie usunięcia z wykazu świadczeń produktu zawierającego bewacyzumab w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10: C49 (nowotwór złośliwy tkanki łącznej i innych tkanek miękkich) czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie zasadności usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej produktu zawierającego bewacyzumab w rozpoznaniu nowotwór szyjki macicy czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych produktów leczniczych we wskazaniach innych niż ujęte w ChPL zawierających budesonid we wskazaniu: postać jelitowa choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych produktów leczniczych we wskazaniach innych niż ujęte w ChPL zawierających ciclosporin czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych produktów leczniczych we wskazaniach innych niż ujęte w ChPL zawierających cyclophosphamid czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych produktów leczniczych we wskazaniach innych niż ujęte w ChPL zawierających danazol czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie zasadności usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej produktów zawierających deferazyroks czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie usunięcia z wykazu świadczeń produktu zawierającego doksorubicyna liposomalna niepelygowana w rozpoznaniach ICD-10: C34.9 oraz C49.2 czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie zasadności usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej produktów zawierających doksorubicynę liposomalną pegylowaną w rozpoznaniach ICD-10: C81.9, C83.9 czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie zasadności usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej produktów zawierających ewerolimus w nowotworach jelita grubego: C17.2, C20, C21.0. czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie usunięcia z wykazu świadczeń realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej leku erwinia L-asparaginaza w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C82.9 i C83.5 czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie zasadności usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej produktów zawierających fotemustynę w rozpoznaniu ICD-10: C44.4 (nowotwór skóry owłosionej głowy i szyi) czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie zasadności usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej produktów zawierających gemcytabinę w rozpoznaniu ICD-10: C22.0 (rak komórek wątroby) czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie oceny leku Giotrif (afatynib) we wskazaniu: niedrobnokomórkowy rak płuca miejscowo zaawansowany lub z przerzutami czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie oceny leku Herceptin (trastuzumab) we wskazaniu: rak piersi czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie potwierdzenia skuteczności i bezpieczeństwa leków zawierających imatynib czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie zasadności usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej produktów zawierających imatynib w rozpoznaniu ICD-10: C41.4 czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie zasadności usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej produktów zawierających interferon-alfa - 2b w rozpoznaniu ICD-10: D45 (czerwienica prawdziwa) czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie zasadności usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej produktów zawierających interferon-beta - 1a w rozpoznaniach ICD-10: C11.9 i C49.0 czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych produktów leczniczych we wskazaniach innych niż ujęte w ChPL zawierających irinotecani hydrochloridum trihydricum czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych produktów leczniczych we wskazaniach innych niż ujęte w ChPL zawierających itraconazol czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie oceny leku Jakavi (ruksolitynib) czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie usunięcia z wykazu świadczeń produktów zawierających kapecytabinę w rozpoznaniach ICD-10: C17.1 (nowotwór złośliwy (jelito czcze)) i C17.8 (nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice jelita cienkiego)) czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie usunięcia z wykazu świadczeń produktów zawierających kapecytabinę w rozpoznaniu ICD-10: C24.9 (nowotwór złośliwy (drogi żółciowe, nieokreślone)) czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie oceny leku Mabthera (rytuksymab) we wskazaniu: leczenie podtrzymujące chorych na nieziarnicze chłoniaki grudkowe czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie oceny leku Meaxin (imatynib) we wskazaniu: ostra białaczka limfoblastyczna z chromosomem Philadelphia czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie oceny leku Revolade (eltrombopag)we wskazaniu: leczenie przewlekłej pierwotnej małopłytkowości immunologicznej czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych produktów leczniczych we wskazaniach innych niż ujęte w ChPL zawierających sulfamethoxazol i trimethoprim czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych produktów leczniczych we wskazaniach innych niż ujęte w ChPL zawierających valganciclovir we wskazaniu: zakażenie wirusem cytomegalii czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie oceny leku Vectibix (panitumumab) we wskazaniu: leczenie zaawansowanego raka jelita grubego czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie oceny leku Velcade (bortezomib) we wskazaniu: indukcja leczenia dorosłych pacjentów z wcześniej nieleczonych szpiczakiem mnogim czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie oceny leku Zaltrap (afibercept) we wskazaniu: rak jelita grubego i odbytnicy z przerzutami czytaj więcej

Ministerstwo Zdrowia

Obwieszczenia
 • Obwieszczenie Ministra zdrowia z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia - czytaj więcej
 • Obwieszczenie Ministra zdrowia z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych - czytaj więcej
Uchwały
 • Uchwała Rady Ministrów w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” w roku 2014 i 2015 - czytaj więcej
Projekty
 • Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej - czytaj więcej
 • Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania - czytaj więcej
 • Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej - czytaj więcej
 • Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej - czytaj więcej
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw - czytaj więcej
 • Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje - czytaj więcej
 • Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept lekarskich - czytaj więcej
 • Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” w roku 2014 i 2015 - czytaj więcej
 • Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - czytaj więcej
 • Ministerstwo Zdrowia podtrzymuje stanowisko w sprawie imatynibu - czytaj więcej
Inne:
 • Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2013 r. przez Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg - czytaj więcej
 • 7 kwietnia 2014 roku minister zdrowia Bartosz Arłukowicz przekazał do konsultacji projekty aktów prawnych wprowadzające rozwiązania w ramach tzw. szybkiej terapii onkologicznej oraz pakietu kolejkowego - czytaj więcej
 • Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych przez Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia w 2013 r. - czytaj więcej
 • Komunikat Narodowego Centrum Krwi - czytaj więcej
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2012 - Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie - czytaj więcej
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2012 - Narodowy Instytut Leków w Warszawie - czytaj więcej
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2012 - Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie - czytaj więcej
 • Zgłaszanie wystąpienia działania niepożądanego produktu leczniczego - czytaj więcej
 • Leki generyczne a leki innowacyjne - prezentacja - czytaj więcej
 • 30 kwietnia prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, poszerzającą możliwość otwierania i prowadzenia praktyk podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) przez lekarzy pediatrów i lekarzy internistów. - czytaj więcej
 • Stanowisko dotyczące rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami Zakres spraw regulowanych w rozporządzeniu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych - czytaj więcej
 • Stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leków generycznych zawierających substancję czynną imatynib - czytaj więcej
 • Ogłoszenie na realizację programu badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego, w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych w 2014 i 2015 r. w systemie oportunistycznym - czytaj więcej
 • Ogłoszenie na realizację programu badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego, w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych w 2014 i 2015 r. w systemie zapraszanym - czytaj więcej
 • Komunikat w sprawie dostępności produktu leczniczego Daunorubicinum - czytaj więcej
 • Komunikat w sprawie dostępności produktu leczniczego Mitoxantronum - czytaj więcej
 • Realizacja Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych - czytaj więcej
 • Wykaz konsultantów krajowych - czytaj więcej
 • Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra zdrowia - czytaj więcej
 • Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra zdrowia - czytaj więcej
 • Rada Ministrów przyjęła projekty ustaw w ramach pakietu kolejkowego i onkologicznego - czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie braku zagrożenia występowania różnic terapeutycznych pomiędzy lekiem generycznym a lekiem innowacyjnym, jeżeli zgodnie z obowiązującymi wymaganiami wykazano, że lek generyczny jest biorównoważny wobec leku innowacyjnego - czytaj więcej
 • Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii - czytaj więcej
 • Minister zdrowia podpisał programy specjalizacji, które przyspieszą uzyskanie przez lekarza tytułu specjalistyczytaj więcej
 • Nowe wzory deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnejczytaj więcej
 • Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnejczytaj więcej
 • Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnejczytaj więcej
 • Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnejczytaj więcej
 • Zmiany w ustawie o konsultantach - większe uprawnienia, większa przejrzystość działania czytaj więcej
 • Komunikat rzecznika prasowego ministra zdrowia ws. procedur wysokospecjalistycznych czytaj więcej
 • PROJEKT OBWIESZCZENIA MINISTRA ZDROWIA 01.07.2014czytaj więcej

Narodowy Fundusz Zdrowia

Zarządzenia:
 • Zarządzenie Nr 3/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. - czytaj więcej
 • Zarządzenie Nr 15/2014/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe) - czytaj więcej
 • Zarządzenie Nr 19/2014/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia - czytaj więcej
 • Zarządzenie Nr 20/2014/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny - czytaj więcej
 • Zarządzenie Nr 22/2014/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia - czytaj więcej
 • Zarządzenie Nr 23/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne - czytaj więcej
 • Zarządzenie Nr 24/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. - czytaj więcej
 • Zarządzenie Nr 26/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia - czytaj więcej
 • Zarządzenie Nr 27/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe) - czytaj więcej
 • Zarządzenie Nr 28/2014/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Narodowym Funduszu Zdrowia - czytaj więcej
 • Zarządzenie Nr 29/2014/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny - czytaj więcej
 • Zarządzenie Nr 30/2014/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 maja 2014 r. uchylające zarządzenie Nr 4/2010/DSM w sprawie przyjęcia do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia "Zasad potwierdzania skierowań na leczenie uzdrowiskowe w oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia - czytaj więcej
 • Zarządzenie Nr 31/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 czerwca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna - czytaj więcej
 • Zarządzenie Nr 32/2014/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 czerwca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych komunikatów XML dotyczących przekazywania w formie elektronicznej danych zawartych w fakturze, rachunku lub nocie oraz rozliczania świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych, zaopatrzenia w wyroby medyczne wydawane na zlecenie oraz deklaracji POZ / KAOS. - czytaj więcej
 • Zarządzenie Nr 33/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 czerwca 2014 r. uchylające zarządzenie Nr 42/2007/DŚOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wzoru deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej. - czytaj więcej
 • Zarządzenie Nr 34/2014/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 czerwca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji, uruchomienia i funkcjonowania Stałego Dyżuru w Narodowym Funduszu Zdrowia na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa - czytaj więcej
 • Zarządzenie Nr 67/2012/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 października 2012 r. w sprawie organizacji, uruchomienia i funkcjonowania Stałego Dyżuru w Narodowym Funduszu Zdrowia na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa. - czytaj więcej
 • Zarządzenie Nr 69/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna - czytaj więcej
 • Zarządzenie Nr 89/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne - czytaj więcej
Uchwały:
 • Uchwała Nr 7/2014/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu pracy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 r. - czytaj więcej
 • Uchwała Nr 8/2014/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 r. - czytaj więcej
 • Uchwała Nr 9/2014/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 maja 2014 r. w przedmiocie wyrażenia opinii w sprawie kandydata na stanowisko Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia - czytaj więcej
 • Uchwała Nr 10/2014/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie powołania Zespołu Problemowego ds. kontroli postępowania w sprawie zawarcia umów ze świadczeniodawcami - czytaj więcej
Projekty:
 • Projekt zmiany zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie podstawowej opieki zdrowotnej - czytaj więcej
 • Centrala NFZ przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna - czytaj więcej
 • Centrala NFZ przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe) - czytaj więcej
 • Centrala NFZ przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej - czytaj więcej
Inne:
 • Sprawdzenia z zakresu Centralnych Reguł Weryfikacji - czytaj więcej
 • Wszystko, co trzeba wiedzieć o tym, jak ubezpieczyć się dobrowolnie - czytaj więcej
 • Informacje o wielkości kwoty refundacji i liczbie zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych za styczeń 2014 - czytaj więcej
 • Informacja o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację za styczeń - marzec 2014 r. - czytaj więcej

 

Wiadomość przesłana przez: Portal Onkologia i Hematologia Online

www.onkologia-online.pl

********************************************
Informacje przesyłamy do osób, które wyraziły na to zgodę. Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać powyższych informacji, prosimy o przesłanie e-maila z tematem "wypisz" na adres kontakt@onkologia-online.pl bądź zmianę ustawień w profilu użytkownika na stronie portalu www.onkologia-online.pl

 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2014-06-20

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję