Twitter
Newsletter 11/2014
Wielkość czcionki: A | A | A

Informator onkologia-online.pl

Nowe Charakterystyki Produktów Leczniczych: Zmiany Charakterystyk Produktów Leczniczych: Opinie Komisji Europejskiej dotyczące produktów

URPL

 • Komunikat dotyczący produktu leczniczego Arzerra (ofatumumab) i ryzyka ciężkich, w tym zakończonych zgonem, reakcji związanych z infuzją czytaj więcej
 • Komunikat dotyczący substancji czynnej ondansetron (Zofran i produkty odtwórcze) - zależne od dawki wydłużenie odstępu QT - aktualizacja wytycznych dotyczących dawkowania przy podaniu dożylnym czytaj więcej
 • Komunikat dotyczący produktu leczniczego Tepadina (tiotepa) - Ostrzeżenie związane z błędem w Charakterystyce Produktu Leczniczego oraz w ulotce dla pacjenta, dotyczącym filtru do podawania produktu czytaj więcej

AOTM

 • Stanowisko w sprawie usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej substancji czynnej nab-paklitaksel w rozpoznaniach ICD 10: C25, C25.0, C25.8, C25.9 - czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych we wskazaniach innych niż ujęte w ChPL leku Noxafil - czytaj więcej
 • Stanowisko w sprawie usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej substancji czynnej paklitaksel w rozpoznaniu C15 (nowotwór złośliwy przełyku) - czytaj więcej

Ministerstwo Zdrowia

Nowelizacje ustaw:
 • Nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia - czytaj więcej
Inne:
 • Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz spotkał się z konsultantami krajowymi w sprawie zmian na stanowiskach konsultantów krajowych - czytaj więcej
 • Wykaz konsultantów krajowych (22.07.2014) - czytaj więcej
 • Pakiety kolejkowy i onkologiczny przyjęte przez Sejm - czytaj więcej
 • Jednostki spełniające wymogi formalne w konkursie ofert na wybór realizatora Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych pn. „Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego, w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych w 2014 i 2015 r. w systemie oportunistycznym” - czytaj więcej
 • Siedemnastolatka, która opracowała nowy sposób walki z rakiem trzustki, stażystką w Centrum Onkologii - czytaj więcej
 • Minister zdrowia o zakończeniu prac parlamentarnych nad pakietami kolejkowym i onkologicznym - czytaj więcej
 • Nowe przepisy o dokumentacji medycznej – informacja dla lekarzy leczących pacjentów w poradniach specjalistycznych - czytaj więcej
 • Konkurs ofert na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych: Szkolenie lekarzy w zakresie nowoczesnych technik obrazowania w onkologii - czytaj więcej
 • Roczne sprawozdania finansowe za 2012 rok - czytaj więcej
 • Roczne sprawozdania finansowe za 2013 rok - czytaj więcej
 • Konkurs ofert na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych: Szkolenie lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej z zakresu diagnostyki nowotworów, postępowania terapeutycznego oraz opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym - czytaj więcej
 • Konkurs ofert na wybór realizatora zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych: Szkolenie lekarzy patomorfologów w zakresie histopatologii onkologicznej - czytaj więcej
 • Lista oferentów spełniających oraz niespełniających warunków formalnych w zakresie zadania Poprawa standardów leczenia pooperacyjnego i skojarzonego raka płuca – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii - czytaj więcej
 • Szkolenie dotyczące zasad udziału w konkursie na projekty w ramach programu strategicznego „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED II - czytaj więcej
 • Kolejki lipiec 2014 - czytaj więcej
 • IV edycja konkursu Szpital w Unii Europejskiej oczami małego pacjenta - czytaj więcej

Narodowy Fundusz Zdrowia

Zarządzenia:
 • Zarządzenie Nr 26/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia - czytaj więcej
 • Zarządzenie Nr 50/2014/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia - czytaj więcej
 • Zarządzenie Nr 51/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - czytaj więcej
 • Zarządzenie Nr 88/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - czytaj więcej
Uchwały:
 • Uchwała Nr 17/2014/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 lipca 2014 r. w przedmiocie wyrażenia opinii w sprawie kandydata na stanowisko Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw Medycznych - czytaj więcej
 • Uchwała Nr 18/2014/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 lipca 2014 r. w przedmiocie wyrażenia opinii w sprawie kandydata na stanowisko Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw Finansowych - czytaj więcej
Projekty:
 • Projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie nr 87/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej - czytaj więcej
Inne:
 • Zaproszenie na szkolenia realizowane w ramach projektu "Akademia NFZ": kontraktowanie - Bielsko - Biała, Zielona Góra, prawa pacjenta - Bielsko - Biała - czytaj więcej
 • Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia - czytaj więcej
 • Informacja o wielkości kwoty refundacji i liczby zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych narastająco od początku roku do kwietnia 2014 r. - czytaj więcej
 • Informacja w sprawie powołania Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Finansowych - czytaj więcej
 • Informacja w sprawie powołania Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Medycznych - czytaj więcej
 • Plan Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 r. zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 31 lipca 2014 r. - czytaj więcej
 • Informacja w sprawie dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ - czytaj więcej

 

Wiadomość przesłana przez: Portal Onkologia i Hematologia Online

www.onkologia-online.pl

********************************************
Informacje przesyłamy do osób, które wyraziły na to zgodę. Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać powyższych informacji, prosimy o przesłanie e-maila z tematem "wypisz" na adres kontakt@onkologia-online.pl bądź zmianę ustawień w profilu użytkownika na stronie portalu www.onkologia-online.pl

 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2014-08-03

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję