Twitter
Oddaj krew, zagraj i DAJ MATA CHOROBIE!
Wielkość czcionki: A | A | A

Daj Mata Chorobie - Stowarzyszenie ,,Przebiśnieg''

 

 Oddaj krew, zagraj i Daj MATA chorobie

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg” oraz Małopolski
Związek Szachowy organizują już po raz siódmy ogólnopolską akcję „Daj MATA
chorobie”, w której turniej szachowy został połączony z akcją krwiodawstwa. W
tej rozgrywce symbolicznym przeciwnikiem jest choroba, która nie ma szans w
starciu z zawodnikami.
W ramach akcji, 22 marca o godz. 9.30 w Hotelu Europejskim przy ul. Lubicz 5
w Krakowie, zostanie rozegrany VII Turniej Szachowy pod hasłem „Daj MATA
chorobie”. Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest udokumentowanie oddania krwi
przez uczestnika. Organizatorzy zapraszają wszystkich szachistów – dorosłych,
młodzież, dzieci, kobiety i mężczyzn. Do akcji mogą przyłączyć się również osoby,
które nie grają w szachy. W tym celu należy do końca marca b.r. oddać krew
w dowolnej Stacji Krwiodawstwa lub jej Oddziale Terenowym, powołać się na hasło
„Daj MATA chorobie”, a następnie przesłać organizatorom informację o ilości oddanej
krwi na adres: info@przebisnieg.org.
- Naszej akcji przyświecają dwa cele. Przede wszystkim zależy nam na pozyskaniu jak
największej ilości krwi, której mimo ogromnego rozwoju medycyny i nauki, nie można
wyprodukować, lecz wyłącznie otrzymać jako dar od innego człowieka. Drugim celem
jest propagowanie wiedzy na temat chorób układu krwiotwórczego i metod ich leczenia
oraz szeroko pojętej problematyki onkologicznej – mówi Maria Szuba, Przewodnicząca
Stowarzyszenia „Przebiśnieg” i podkreśla, że do tej pory dzięki akcji „Daj MATA
chorobie” udało się zebrać blisko 200 litrów krwi.
Patronat Honorowy nad akcją objęli: Marek Sowa - Marszałek Województwa
Małopolskiego, Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Krakowie oraz Polska Unia Onkologii.
Co łączy krew i szachy?
Pierwszy turniej „Daj MATA chorobie” został rozegrany w 2009 roku z inicjatywy Jana
Zapały – sędziego szachowego, a zarazem członka Stowarzyszenia „Przebiśnieg”,
który wygrał z chłoniakiem, czyli nowotworem układu krwiotwórczego. – Zachęciłem
środowisko szachistów do rozgrywania tego szczególnego turnieju, gdzie zamiast
wpisowego oddaje się krew. Każdego roku zgłasza się coraz więcej zawodników,
którzy w tych szczególnych rozgrywkach łączą walkę na szachownicy z walką o życie
i zdrowie chorych – mówi Jan Zapała i wyjaśnia: Tak, jak zawodnicy starają się dać
mata przeciwnikowi, tak samo w rozgrywce o życie chorzy na chłoniaka chcą dać mata
chorobie. Chłoniak to podstępny przeciwnik i walka z nim nieraz wymaga czasu
i wielkiej determinacji. Stąd nazwa turnieju, będącego formą krwiodawstwa: Daj MATA
chorobie!
Więcej informacji o Turnieju na stronie Stowarzyszenia Przebiśnieg:
http://przebisnieg.org/
Informacje o tym, jakie są warunki oddania krwi:
http://rckik.krakow.pl/jak_oddac_krew/
Zapraszamy do dołączenia do wydarzenia na Facebooku:
https://www.facebook.com/events/1573766462874274/
Choroby układu krwiotwórczego
Najczęściej występującymi chorobami układu krwiotwórczego są m. in. niedokrwistość
(anemia), granulocytopenia, agranulocytoza, małopłytkowość i nowotwory (m.in.
chłoniak Hodgkina, chłoniaki nieziarnicze, białaczki i inne). Większość chorób układu
krwiotwórczego wynika z nieprawidłowości w funkcjonowaniu szpiku, który
zaatakowany przez chorobę przestaje produkować zdrowe krwinki ważne dla
prawidłowego funkcjonowania ludzkiego organizmu. Najgroźniejszą grupą chorób
układu krwiotwórczego są nowotwory. Należą do nich: chłoniaki ziarnicze (chłoniak
Hodgkina), chłoniaki nieziarnicze, białaczki (leukemie).
Chłoniaki
Chłoniaki to nowotwory układu krwiotwórczego, na które może zachorować każdy –
bez względu na płeć, wiek, czy miejsce zamieszkania. Dzielą się na dwie główne
grupy: chłoniaki nieziarnicze (ok. 80 proc. przypadków) i chłoniaki ziarnicze (inaczej
chłoniak Hodgkina). Do grupy chłoniaków zalicza się również przewlekłą białaczkę
limfocytową. Przyczyny zachorowalności nie zostały jeszcze poznane, choć
wytypowano już wiele czynników, które zwiększają ryzyko ich wystąpienia.
Objawy chłoniaków
Symptomy towarzyszące chłoniakom często przypominają objawy zwykłego
przeziębienia i są lekceważone, a choroba jest zazwyczaj wykrywana dopiero
w stadium zaawansowanym. Najczęściej występujące objawy chłoniaków:
powiększone węzły chłonne, osłabienie, znaczna utrata masy ciała, nieuzasadnione
zmęczenie, podwyższona temperatura bez wyraźnej przyczyny, obfite nocne poty,
długo utrzymujący się kaszel lub duszność, uporczywe swędzenie skóry. Bardzo
ważne, aby wszystkie niepokojące objawy, które utrzymują się dłużej niż trzy tygodnie,
konsultować z lekarzem pierwszego kontaktu. Chłoniak może zostać rozpoznany tylko
przez lekarza specjalistę.
Leczenie chłoniaków
Leczenie osób chorych na chłoniaki powinno odbywać się wyłącznie w ośrodkach
wyspecjalizowanych w leczeniu nowotworów układu chłonnego. Ze względu na dużą
różnorodność chłoniaków istnieje wiele schematów ich leczenia. Przebieg leczenia
i rokowanie zależy m.in. od rodzaju i stopnia zaawansowania choroby. Celem leczenia
pacjentów z chłoniakami jest całkowite cofnięcie (całkowita remisja) choroby,
wydłużenie czasu życia bez jej nawrotu oraz poprawa jakości życia. W leczeniu
chłoniaków i przewlekłej białaczki limfocytowej wykorzystuje się: radioterapię,
chemioterapię, immunoterapię, zabiegi chirurgiczne, przeszczepy szpiku i terapie
celowane.
Organizatorzy:
Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na
Chłoniaki „Przebiśnieg” skupia osoby, które
pragną pomagać pacjentom z rozpoznanymi
chorobami układu limfatycznego – zarówno
tym dopiero diagnozowanym, będącym w trakcie leczenia, jak i tym, którzy je
ukończyli. Celem Stowarzyszenia jest m.in.: niesienie pomocy chorym ze
schorzeniami układu chłonnego i ich rodzinom, działanie na rzecz poprawy jakości ich
życia oraz propagowanie wiedzy na temat chorób układu chłonnego i metod ich
leczenia. Stowarzyszenie m.in. oferuje chorym pomoc psychologiczną i duchową,
organizuje spotkania z ozdrowieńcami i spacery po Krakowie, a także rozpowszechnia
materiały edukacyjne i organizuje kampanie uczące rozpoznawania objawów
chłoniaka i metod jego leczenia. Więcej informacji
o organizatorze i działalności Stowarzyszenia można uzyskać na stronie internetowej:
www.przebisnieg.org
Małopolski Związek Szachowy www.mzszach.krakow.pl

 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2015-03-12

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję