Twitter

Glivec® (Imatinib)

Wielkość czcionki: A | A | A
Nazwa handlowa: Glivec®
Nazwa międzynarodowa: Imatinib
Nazwa substancji czynnej: Imatinibum
Firma farmaceutyczna: Novartis
Podmiot odpowiedzialny: Novartis Poland Sp. z o.o.
Link: http://www.glivec.com/index.jsp
Rekomendacja AOTM: Nr185/2014, 2014-08-04
Zarejestrowane wskazania: ostra białaczka limfoblastyczna, zespoły mielodysplastyczne, zespół hipereozynofilowy, rak podścieliskowy przewodu pokarmowego (GIST), przewlekła białaczka eozynofilowa, przewlekła białaczka szpikowa
Więcej informacji: Zalecenia dotyczące redukcji dawki,
Finansowanie w ramach NFZ,
Refundacja,
Dokumentacja medyczna produktu leczniczego,
Glivec® (Imatinib)
Wskazania:

Wskazania do stosowania:

Produkt leczniczy Glivec jest wskazany w leczeniu:

 • dorosłych pacjentów oraz dzieci i młodzieży z nowo rozpoznaną przewlekłą białaczką szpikową (ang. Chronic Myeloid Leukaemia - CML) z chromosomem Philadelphia (bcr-abl, Ph+), którzy nie kwalifikują się do zabiegu transplantacji szpiku jako leczenia pierwszego rzutu.
 • dorosłych pacjentów oraz dzieci i młodzieży z CML Ph+ w fazie przewlekłej, gdy leczenie interferonem alfa jest nieskuteczne lub w fazie akceleracji choroby, lub w przebiegu przełomu blastycznego.
 • dorosłych pacjentów oraz dzieci i młodzieży z nowo rozpoznaną ostrą białaczką limfoblastyczną z chromosomem Philadelphia (Ph+ ALL) w skojarzeniu z chemioterapią.
 • dorosłych pacjentów z nawracającą lub oporną na leczenie Ph+ ALL w monoterapii.
 • dorosłych pacjentów z zespołami mielodysplastycznymi/mieloproliferacyjnymi (ang. myelodysplastic/myeloproliferate - MDS/MPD) związanymi z rearanżacją genu receptora płytkopochodnego czynnika wzrostu (ang. platelet-derived growth factor receptor - PDGFR).
 • dorosłych pacjentów z zaawansowanym zespołem hipereozynofilowym (ang. Hypereosinophilic Syndrome - HES) i (lub) przewlekłą białaczką eozynofilową (ang. Chronic Eosinophilic Leukemia - CEL) z rearanżacją FIPlLl-PDGFRot.

Nie oceniano wpływu produktu leczniczego Glivec na wynik transplantacji szpiku.

Glivec jest wskazany w:

 • leczeniu dorosłych pacjentów ze złośliwymi, nieoperacyjnymi i (lub) z przerzutami, Kit (CD 117) dodatnimi nowotworami podścieliskowymi przewodu pokarmowego (ang. Gastrointestinal Stromal Tumors - GIST).
 • leczeniu adjuwantowym dorosłych pacjentów z istotnym ryzykiem nawrotu po zabiegu usunięcia Kit (CD 117)-dodatnich nowotworów podścieliskowych przewodu pokarmowego (GIST). Pacjenci z małym lub bardzo małym ryzykiem nawrotu nie powinni otrzymywać leczenia adjuwantowego.
 • leczeniu dorosłych pacjentów z nieoperacyjnymi guzowatymi włókniakomięsakami skóry (ang. dermatofibrosarcoma protuberans - DFSP) oraz dorosłych pacjentów z nawracającymi i (lub) z przerzutami DFSP, którzy nie kwalifikują się do zabiegu chirurgicznego.

Data aktualizacji: 12.06.2015

Produkt leczniczy
Informacje
Finansowanie
Glivec
Imatinibum
EAN: 5909990010356
Leki dostępne w ramach programu lekowego
Dawka:tabl. powl., 100 mg
Opakowanie:120 tabl.
Grupa Limitowa:1064.0, Imatynib
Wskazanie:plik pdf B3. Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST), c 15, c 16, c 17, c 18, c 20, c 48
Urzędowa cena zbytu:8976,00
Cena hurtowa brutto:9424,80
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:9424,80
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
Glivec
Imatinibum
EAN: 5909990010349
Leki dostępne w ramach programu lekowego
Dawka:tabl. powl., 400 mg
Opakowanie:90 szt.
Grupa Limitowa:1064.0, Imatynib
Wskazanie:plik pdf B3. Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST), c 15, c 16, c 17, c 18, c 20, c 48
Urzędowa cena zbytu:26928,00
Cena hurtowa brutto:28274,40
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:28274,40
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
Inne produkty firmy farmaceutycznej    Novartis
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2016-06-12

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję