Twitter

Inlyta (Axitinib)

Wielkość czcionki: A | A | A
Nazwa handlowa: Inlyta
Nazwa międzynarodowa: Axitinib
Nazwa substancji czynnej: Aksytynibum
Firma farmaceutyczna: Pfizer
Podmiot odpowiedzialny: Pfizer Polska Sp. z o.o.
Link: http://www.inlyta.com/
Zarejestrowane wskazania: rak nerki
Więcej informacji: Zalecenia dotyczące redukcji dawki,
Finansowanie w ramach NFZ,
Refundacja,
Dokumentacja medyczna produktu leczniczego,
Inlyta (Axitinib)
Dawkowanie:

Dawkowanie i sposób podawania:

Dawkowanie:

Zalecana początkowa dawka aksytynibu wynosi 5 mg dwa razy na dobę.

Leczenie należy kontynuować tak długo, jak długo jest obserwowana korzyść kliniczna lub do wystąpienia niemożliwych do zaakceptowania objawów toksyczności, których nie można opanować jednocześnie podawanymi produktami leczniczymi lub poprzez dostosowanie dawki.

W przypadku wymiotów lub pominięcia dawki produktu leczniczego, nie należy przyjmować dodatkowej dawki. Następną dawkę należy przyjąć o zwykłej porze.

Szczególne populacje

Pacjenci w podeszłym wieku (> 65 lat): nie jest konieczne dostosowanie dawki (patrz punkty 4.4 i 5.2).

Zaburzenia czynności nerek: nie jest konieczne dostosowanie dawki (patrz punkt 5.2). Brak danych dotyczących leczenia aksytynibem pacjentów z klirensem kreatyniny < 15 ml/min.

Zaburzenia czynności wątroby: nie jest konieczne dostosowanie dawki w przypadku podawania aksytynibu pacjentom z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby (klasa A Child-Pugh). Zaleca się zmniejszenie dawki podczas podawania aksytynibu pacjentom z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby (klasa B Child-Pugh) (np. początkową dawkę należy zmniejszyć z 5 mg dwa razy na dobę do 2 mg dwa razy na dobę). Aksytynibu nie badano u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (klasa C Child-Pugh) i nie należy go stosować w tej populacji pacjentów (patrz punkty 4.4 i 5.2).

Sposób podawania:

Aksytynib należy przyjmować doustnie dwa razy na dobę w odstępie około 12 godzin z jedzeniem lub bez jedzenia (patrz punkt 5.2). Tabletki należy połykać w całości, popijając szklanką wody.

Data aktualizacji: 21.07.2015

Produkt leczniczy
Informacje
Finansowanie
Inlyta
Axitinibum
EAN: 5909991004439
Leki dostępne w ramach programu lekowego
Dawka:tabl. powl., 1 mg
Opakowanie:56 tabl.
Grupa Limitowa:1122.0, Aksytynib
Wskazanie:plik pdf B.10 Leczenie raka nerki, c 64
Urzędowa cena zbytu:3448,44
Cena hurtowa brutto:3620,86
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:3620,86
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
Inlyta
Axitinibum
EAN: 5909991004460
Leki dostępne w ramach programu lekowego
Dawka:tabl. powl., 5 mg
Opakowanie:56 tabl.
Grupa Limitowa:1122.0, Aksytynib
Wskazanie:plik pdf B.10 Leczenie raka nerki, c 64
Urzędowa cena zbytu:17236,80
Cena hurtowa brutto:18098,64
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:18098,64
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
Inne produkty firmy farmaceutycznej    Pfizer
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2015-07-21

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję