Twitter

Signifor (Pasyreotyd)

Wielkość czcionki: A | A | A
Nazwa handlowa: Signifor
Nazwa międzynarodowa: Pasyreotyd
Nazwa substancji czynnej: Pasyreotydum
Firma farmaceutyczna: Novartis
Podmiot odpowiedzialny: Novartis Poland Sp. z o.o.
Link: http://www.signifor.com/
Zarejestrowane wskazania: choroba Cushinga
Więcej informacji: Refundacja,
Dokumentacja medyczna produktu leczniczego,
Signifor (Pasyreotyd)
Dawkowanie:

Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Zalecana początkowa dawka produktu leczniczego Signifor wynosi 0,6 mg podawana we wstrzyknięciu podskórnym dwa razy na dobę.

Po dwóch miesiącach od rozpoczęcia leczenia produktem leczniczym Signifor należy ocenić korzyści kliniczne z leczenia pacjentów. Pacjenci, u których nastąpi istotne zmniejszenie stężenia wolnego kortyzolu w moczu (UFC, ang. urinary free cortisol), powinni przyjmować produkt leczniczy Signifor tak długo, dopóki uzyskują korzyści z leczenia. Można rozważyć zwiększenie dawki do 0,9 mg w zależności od odpowiedzi na leczenie, o ile dawka 0,6 mg jest przez pacjenta dobrze tolerowana. U pacjentów, u których po dwóch miesiącach leczenia produktem Signifor nie obserwuje się odpowiedzi na leczenie, należy rozważyć przerwanie leczenia.

Postępowanie w przypadku możliwych działań niepożądanych w każdym momencie leczenia może wymagać czasowego zmniejszenia dawki produktu leczniczego Signifor. Zaleca się zmniejszanie dawki o 0,3 mg dwa razy na dobę.

Specjalne populacje pacjentów

Dzieci i młodzież

Nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu leczniczego Signifor u dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 18 lat. Brak dostępnych danych.

Pacjenci w podeszłym wieku (>65 lat)

Dane na temat stosowania produktu leczniczego Signifor u pacjentów starszych niż 65 lat są ograniczone, ale brak jest dowodów sugerujących konieczność dostosowania dawki w tej grupie pacjentów (patrz punkt 5.2).

Zaburzenia czynności nerek

Brak konieczności dostosowania dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt 5.2).

Zaburzenia czynności wątroby

Dostosowanie dawkowania nie jest konieczne w przypadku pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby (klasa A wg skali Child-Pugha). Zalecana dawka początkowa u pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby (klasa B wg skali Child-Pugha) wynosi 0,3 mg dwa razy na dobę (patrz punkt 5.2). Maksymalna dawka zalecana u tych pacjentów wynosi 0,6 mg dwa razy na dobę. Nie należy stosować produktu Signifor u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (klasa C wg skali Child-Pugha) (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Sposób podawania

Produkt Signifor jest podawany podskórnie w zastrzykach wykonywanych przez pacjenta. Lekarz lub personel medyczny powinien przeszkolić pacjenta w zakresie samodzielnego podskórnego wstrzykiwania produktu Signifor.

Nie zaleca się wstrzykiwania produktu w to samo miejsce dwa razy z rzędu. Należy unikać wstrzykiwania w miejscach wykazujących oznaki zapalenia lub podrażnienia. Najlepsze miejsca do podawania zastrzyków podskórnych to górna część ud i brzuch (poza pępkiem i talią).

Więcej informacji dotyczących sposobu postępowania z lekiem, patrz punkt 6.6.

Data aktualizacji: 25.08.2015

Produkt leczniczy
Informacje
Finansowanie
Signifor
Pasireotidum
EAN: 5909991200305
Leki dostępne w ramach programu lekowego
Dawka:proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 20 mg
Opakowanie:1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk. 2 ml rozp. + 1 igła + 1 łącznik fiolki
Grupa Limitowa:1174.0, Pasyreotyd
Wskazanie:plik pdfB.99 Leczenie akromegalii pasyreotydem, e 22.0
Urzędowa cena zbytu:10144,44
Cena hurtowa brutto:10651,66
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:10651,66
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
Signifor
Pasireotidum
EAN: 5909991200312
Leki dostępne w ramach programu lekowego
Dawka:proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 40 mg
Opakowanie:1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk. 2 ml rozp. + 1 igła + 1 łącznik fiolki
Grupa Limitowa:1174.0, Pasyreotyd
Wskazanie:plik pdfB.99 Leczenie akromegalii pasyreotydem, e 22.0
Urzędowa cena zbytu:10404,72
Cena hurtowa brutto:10924,96
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:10924,96
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
Signifor
Pasireotidum
EAN: 5909991200336
Leki dostępne w ramach programu lekowego
Dawka:proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 60 mg
Opakowanie:1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk. 2 ml rozp. + 1 igła + 1 łącznik fiolki
Grupa Limitowa:1174.0, Pasyreotyd
Wskazanie:plik pdfB.99 Leczenie akromegalii pasyreotydem, e 22.0
Urzędowa cena zbytu:10864,80
Cena hurtowa brutto:11408,04
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:11408,04
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
Inne produkty firmy farmaceutycznej    Novartis
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2015-08-25

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję