Twitter

Imnovid (Pomalidomidum)

Wielkość czcionki: A | A | A
Nazwa handlowa: Imnovid
Nazwa międzynarodowa: Pomalidomidum
Nazwa substancji czynnej: Pomalidomid
Firma farmaceutyczna: Celgene
Podmiot odpowiedzialny: Celgene Europe
Zarejestrowane wskazania: Szpiczak mnogi
Więcej informacji: Zalecenia dotyczące redukcji dawki,
Finansowanie w ramach NFZ,
Refundacja,
Dokumentacja medyczna produktu leczniczego,
Imnovid (Pomalidomidum)
Dawkowanie:

Dawkowanie i sposób podawania:

Dawkowanie

Zalecana dawka początkowa produktu leczniczego Imnovid to 4 mg raz na dobę, przyjmowana doustnie w dniach od 1 do 21, w powtarzanych 28-dniowych cyklach. Zalecana dawka deksametazonu to 40 mg przyjmowana doustnie raz na dobę w dniach 1, 8, 15 i 22 każdego 28-dniowego cyklu leczenia

Dawkowanie kontynuuje się lub modyfikuje na podstawie obserwacji klinicznych i wyników laboratoryjnych.

W przypadku progresji choroby należy zaprzestać leczenia.

Dostosowanie dawki pomalidomidu lub przerwanie leczenia - patrz: Redukcja dawki

Szczególne grupy pacjentów

Dzieci i młodzież

Brak wskazań do stosowania produktu leczniczego Imnovid u dzieci w wieku 0-17 lat w szpiczaku mnogim.

Pacjenci w podeszłym wieku

U osób w podeszłym wieku nie jest wymagane dostosowanie dawki pomalidomidu. U osób w wieku > 75 lat dawka początkowa deksametazonu wynosi 20 mg raz na dobę w dniach 1,8, 15 i 22, każdego 28-dniowego cyklu leczenia.

Zaburzenia czynności nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek nie jest wymagane dostosowanie dawki pomalidomidu. W dniu, w którym pacjent jest poddawany hemodializie, pomalidomid należy przyjąć po hemodializie.

Zaburzenia czynności wątroby

Pacjenci, u których całkowite stężenie bilirubiny w osoczu krwi >2 mg/dl byli wyłączeni z badań klinicznych. Zaburzenia czynności wątroby mają nieznaczny wpływ na farmakokinetykę pomalidomidu (patrz punkt 5.2). U pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby (zgodnie z klasyfikacją Child - Pugh), nie jest wymagane dostosowanie dawki początkowej pomalidomidu. Pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby należy jednak dokładnie monitorować w kierunku występowania działań niepożądanych, a w razie potrzeby należy zmniejszyć dawkę lub przerwać leczenie pomalidomidem.

Sposób podawania

Podanie doustne.

Imnovid należy przyjmować o tej samej porze każdego dnia. Kapsułek nie wolno otwierać, łamać ani rozgryzać (patrz punkt 6.6). Ten produkt leczniczy należy połykać w całości, najlepiej popijając wodą, razem z pokarmem lub bez pokarmu. Jeśli pacjent zapomniał przyjąć dawkę produktu leczniczego Imnovid w dniu, kiedy powinna zostać przyjęta, powinien przyjąć kolejną dawkę o wyznaczonej porze następnego dnia. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W celu wyjęcia kapsułki z blistra, kapsułkę należy nacisnąć wyłącznie z jednej strony, zmniejszając w ten sposób ryzyko jej zniekształcenia lub uszkodzenia.

Data aktualizacji: 19.10.2016

Produkt leczniczy
Informacje
Finansowanie
Imnovid
Pomalidomidum
EAN: 5909991185589
Leki dostępne w ramach programu lekowego
Dawka:kaps. twarda, 1 mg
Opakowanie:21 szt.
Grupa Limitowa:1182.0, Pomalidomid
Wskazanie:plik pdf B.54 Lenalidomid w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego, c 90.0
Urzędowa cena zbytu:37074,24
Cena hurtowa brutto:38927,95
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:38927,95
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
Imnovid
Pomalidomidum
EAN: 5909991185596
Leki dostępne w ramach programu lekowego
Dawka:kaps. twarda, 2 mg
Opakowanie:21 szt.
Grupa Limitowa:1182.0, Pomalidomid
Wskazanie:plik pdf B.54 Lenalidomid w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego, c 90.0
Urzędowa cena zbytu:37074,24
Cena hurtowa brutto:38927,95
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:38927,95
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
Imnovid
Pomalidomidum
EAN: 5909991185602
Leki dostępne w ramach programu lekowego
Dawka:kaps. twarda, 3 mg
Opakowanie:21 szt.
Grupa Limitowa:1182.0, Pomalidomid
Wskazanie:plik pdf B.54 Lenalidomid w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego, c 90.0
Urzędowa cena zbytu:37074,24
Cena hurtowa brutto:38927,95
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:38927,95
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
Imnovid
Pomalidomidum
EAN: 5909991185619
Leki dostępne w ramach programu lekowego
Dawka:kaps. twarda, 4 mg
Opakowanie:21 szt.
Grupa Limitowa:1182.0, Pomalidomid
Wskazanie:plik pdf B.54 Lenalidomid w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego, c 90.0
Urzędowa cena zbytu:37074,24
Cena hurtowa brutto:38927,95
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:38927,95
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
Inne produkty firmy farmaceutycznej    Celgene
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2019-01-02

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję