Twitter

Giotrif (Afatynib)

Wielkość czcionki: A | A | A
Nazwa handlowa: Giotrif
Nazwa międzynarodowa: Afatynib
Nazwa substancji czynnej: Afatynibum
Firma farmaceutyczna: Boehringer Ingelheim
Podmiot odpowiedzialny: Boehringer Ingelheim
Link: http://www.giotrif.com/
Zarejestrowane wskazania: Niedrobnokomórkowy rak płuc (NSCLC, NDRP)
Więcej informacji: Zalecenia dotyczące redukcji dawki,
Finansowanie w ramach NFZ,
Refundacja,
Dokumentacja medyczna produktu leczniczego,
Giotrif (Afatynib)
Dawkowanie:

Dawkowanie i sposób podawania

Leczenie z wykorzystaniem produktu leczniczego GIOTRIF powinno być rozpoczynane i nadzorowane przez lekarza posiadającego doświadczenie w zakresie prowadzenia leczenia przeciwnowotworowego.

Status mutacji EGFR powinien być potwierdzony przed rozpoczęciem terapii produktem leczniczym GIOTRIF (patrz punkt 4.4).

Dawkowanie

Zalecana dawka wynosi 40 mg raz na dobę.

Produkt leczniczy GIOTRIF powinien być przyjmowany na czczo. Nie należy spożywać posiłków co najmniej 3 godziny przed i 1 godzinę po przyjęciu produktu leczniczego GIOTRIF (patrz punkty 4.5 oraz 5.2).

Leczenie produktem leczniczym GIOTRIF powinno być kontynuowane do czasu wystąpienia progresji choroby lub braku tolerancji przez pacjenta (patrz Tabela 1 poniżej).

Zwiększenie dawki

Można rozważyć zwiększenie dawki do maksymalnie 50 mg/dobę u pacjentów, którzy tolerują dawkę 40 mg/dobę (tzn. brak biegunki, wysypki skórnej, zapalenia jamy ustnej i innych działań niepożądanych stopnia > 1 wg CTCAE) w ciągu 3 pierwszych tygodni. Nie należy zwiększać dawki u pacjentów, u których wcześniej ją zmniejszono. Maksymalna dobowa dawka wynosi 50 mg.

Dostosowanie dawki do działań niepożądanych

Pominięcie dawki

Jeśli pacjent pominie dawkę produktu leczniczego GIOTRIF, powinien przyjąć ją jak najszybciej tego samego dnia. Jeżeli jednak następną dawkę należy przyjąć w ciągu 8 godzin, nie należy przyjmować pominiętej dawki.

Zastosowanie inhibitorów glikoproteiny-P (P-gp)

Jeśli konieczne jest przyjmowanie inhibitorów P-gp, to powinno się je podać naprzemiennie, tzn. dawkę inhibitora P-gp powinno się przyjąć z zachowaniem możliwie jak największego odstępu czasowego od podania dawki produktu leczniczego GIOTRIF. Najlepiej z zachowaniem odstępu 6 godzin (w przypadku inhibitorów P-gp podawanych dwa razy na dobę) lub 12 godzin (w przypadku inhibitorów P-gp podawanych raz na dobę) od podania produktu leczniczego GIOTRIF (patrz punkt 4.5).

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Nie przeprowadzono odpowiedniego badania klinicznego, w którym badano by bezpieczeństwo stosowania, właściwości farmakokinetyczne oraz skuteczność produktu leczniczego GIOTRIF u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Nie ma konieczności modyfikacji dawki początkowej u pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek. Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego GIOTRIF u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min) (patrz punkt 5.2).

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Ekspozycja na afatynib nie zmienia się znacząco u pacjentów z łagodnymi (stopień A w skali Child-Pugh) lub umiarkowanymi (stopień B w skali Child-Pugh) zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 5.2). Nie ma konieczności modyfikacji dawki początkowej u pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby. Nie badano produktu leczniczego GIOTRIF u pacjentów z ciężkimi (stopień C w skali Child-Pugh) zaburzeniami czynności wątroby. Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego GIOTRIF u tych pacjentów (patrz punkt 4.4).

Dzieci i młodzież

Nie stosuje się produktu leczniczego GIOTRIF u dzieci i młodzieży we wskazaniu NDRP. Z tego względu nie zaleca się stosowania produktu leczniczego GIOTRIF u dzieci i młodzieży.

Sposób podawania

Produkt leczniczy GIOTRIF jest przeznaczony do podawania drogą doustną. Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą. Jeśli połknięcie całej tabletki nie jest możliwe, można ją rozpuścić w 100 ml niegazowanej wody. Nie należy stosować żadnych innych płynów. Tabletkę należy umieścić w szklance z wodą bez jej uprzedniego rozkruszania, od czasu do czasu mieszając przez maksymalnie 15 minut, do momentu aż rozpadnie się na bardzo małe cząstki. Zawiesinę należy wypić natychmiast.

Szklankę należy przepłukać około 100 ml wody, którą także należy wypić. Zawiesinę można także podać przez zgłębnik żołądkowy.

Data aktualizacji: 24.05.2016

Produkt leczniczy
Informacje
Finansowanie
Giotrif
Afatinib
EAN: 5909991083397
Leki dostępne w ramach programu lekowego
Dawka:tabl. powl., 20 mg
Opakowanie:28 tabl.
Grupa Limitowa:1127.0, Inhibitory kinaz białkowych - afatynib
Wskazanie:plik pdf B6. Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca, c 34
Urzędowa cena zbytu:7938,00
Cena hurtowa brutto:8334,90
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:8334,90
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
Giotrif
Afatinib
EAN: 5909991083434
Leki dostępne w ramach programu lekowego
Dawka:tabl. powl., 30 mg
Opakowanie:28 tabl.
Grupa Limitowa:1127.0, Inhibitory kinaz białkowych - afatynib
Wskazanie:plik pdf B6. Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca, c 34
Urzędowa cena zbytu:7938,00
Cena hurtowa brutto:8334,90
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:8334,90
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
Giotrif
Afatinib
EAN: 5909991083465
Leki dostępne w ramach programu lekowego
Dawka:tabl. powl., 40 mg
Opakowanie:28 tabl.
Grupa Limitowa:1127.0, Inhibitory kinaz białkowych - afatynib
Wskazanie:plik pdf B6. Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca, c 34
Urzędowa cena zbytu:7938,00
Cena hurtowa brutto:8334,90
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:8334,90
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
Inne produkty firmy farmaceutycznej    Boehringer Ingelheim
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2020-12-31

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję