Twitter

Xofigo (Radium Ra 223 dichloride)

Wielkość czcionki: A | A | A
Nazwa handlowa: Xofigo
Nazwa międzynarodowa: Radium Ra 223 dichloride
Nazwa substancji czynnej: Radium Ra 223 dichloride
Firma farmaceutyczna: Bayer
Podmiot odpowiedzialny: Bayer Schering Pharma
Link: http://www.xofigo.com/hcp/
Zarejestrowane wskazania: rak prostaty, rak gruczołu krokowego
Więcej informacji: Finansowanie w ramach NFZ,
Refundacja,
Dokumentacja medyczna produktu leczniczego,
Xofigo (Radium Ra 223 dichloride)
Dawkowanie:

Dawkowanie i sposób podawania

Produkt leczniczy Xofigo powinien być podawany wyłącznie przez personel upoważniony do stosowania produktów radiofarmaceutycznych w wyznaczonych placówkach klinicznych (patrz punkt 6.6) i po ocenie pacjenta przez wykwalifikowanego lekarza.

Dawkowanie

Schemat dawkowania produktu leczniczego Xofigo to aktywność 55 kBq na kg masy ciała, podawane w odstępach 4-tygodniowych w 6 wstrzyknięciach.

Nie badano bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu leczniczego Xofigo powyżej 6 wstrzyknięć. Szczegółowe informacje dotyczące obliczenia objętości do podania, patrz punkt 12.

Pacjenci w podeszłym wieku

Ogólnie nie zaobserwowano różnic w bezpieczeństwie stosowania lub w skuteczności między pacjentami w podeszłym wieku (w wieku ≥ 65 lat) i młodszymi pacjentami (w wieku < 65 wieku) w badaniu fazy III. U pacjentów w podeszłym wieku dostosowanie dawki nie jest uznawane za konieczne.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Nie badano bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego Xofigo u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.

Ponieważ rad-223 nie jest ani metabolizowany przez wątrobę ani wydalany poprzez żółć, nie oczekuje się, aby zaburzenia czynności wątroby miały wpływ na farmakokinetykę dichlorku radu-223.

Dostosowanie dawki nie jest uznawane za konieczne u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

W badaniu klinicznym fazy III nie zaobserwowano istotnych różnic bezpieczeństwa stosowania lub w skuteczności między pacjentami z łagodnymi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny [CLCR]: 50 do 80 mL/min) a pacjentami z prawidłową czynnością nerek. Dane dotyczące pacjentów z umiarkowanymi (CLCR: 30 do 50 mL/min) zaburzeniami czynności nerek są ograniczone. Nie ma danych dotyczących pacjentów z ciężkimi (CLCR < 30 mL/min) zaburzeniami czynności nerek lub ze schyłkową chorobą nerek.

Jednak ze względu na fakt, że wydalanie w moczu jest minimalne i główną drogą eliminacji jest wydalanie z kałem, nie oczekuje się, aby zaburzenia czynności nerek miały wpływ na farmakokinetykę dichlorku radu-223.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek dostosowanie dawki nie jest uznawane za konieczne.

Dzieci i młodzież

Nie badano bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego Xofigo u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Stosowanie tego produktu leczniczego u dzieci i młodzieży we wskazaniu raka gruczołu krokowego nie jest właściwe.

Sposób podawania

Produkt leczniczy Xofigo jest przeznaczony do podania dożylnego. Należy go podawać w postaci powolnego wstrzyknięcia (zazwyczaj do 1 minuty).

Cewnik lub kaniulę do wkłucia dożylnego należy przepłukać izotonicznym roztworem chlorku sodu 9 mg/mL (0,9%) do wstrzykiwań przed wstrzyknięciem i po wstrzyknięciu produktu leczniczego Xofigo.

Dodatkowe instrukcje dotyczące stosowania produktu leczniczego, patrz punkty 6.6 i 12 ChPL.

Data aktualizacji: 30.07.2016

Produkt leczniczy
Informacje
Finansowanie
Xofigo
Radium dichloridum Ra223
EAN: 5908229300176
Leki dostępne w ramach programu lekowego
Dawka:roztwór do wstrzykiwań, 1100 kBq/mL
Opakowanie:1 fiol. 6 ml
Grupa Limitowa:1170.0, Dichlorek radu Ra-223
Wskazanie:plik pdf B.56 Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego, c 61
Urzędowa cena zbytu:20335,32
Cena hurtowa brutto:21352,09
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:21352,09
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
Inne produkty firmy farmaceutycznej    Bayer
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2018-01-01

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję