Twitter

Bendamustine Accord (Bendamustine)

Wielkość czcionki: A | A | A
Nazwa handlowa: Bendamustine Accord
Nazwa międzynarodowa: Bendamustine
Nazwa substancji czynnej: Bendamustinum hydrochloridum
Firma farmaceutyczna: Accord
Podmiot odpowiedzialny: Accord Healthcare Limited, Wielka Brytania
Schematy Chemioterapii: BP,
Więcej informacji: Refundacja,
Dokumentacja medyczna produktu leczniczego,
Bendamustine Accord (Bendamustine)
Wskazania:

Wskazania do stosowania
Leczenie pierwszego rzutu przewlekłej białaczki limfocytowej (stadium choroby B lub C wg klasyfikacji Bineta) u chorych, u których nie jest zalecane stosowanie schematów chemioterapii zawierających fludarabinę.

Chłoniaki nieziarnicze o powolnym przebiegu – w monoterapii u chorych z progresją w trakcie lub przed upływem 6 miesięcy od zakończeniu leczenia rytuksymabem lub schematami zawierającymi rytuksymab.

Szpiczak mnogi (stadium II z progresją lub stadium III wg klasyfikacji Durie-Salmona) - leczenie pierwszego rzutu w skojarzeniu z prednizonem, u chorych powyżej 65. roku życia, nie kwalifikujących się do zabiegu autologicznego przeszczepiania komórek macierzystych szpiku, u których obecność istotnej klinicznie neuropatii w czasie rozpoznania uniemożliwia leczenie schematami zawierającymi talidomid lub bortezomib.

Produkt leczniczy
Informacje
Finansowanie
Bendamustine Accord
Bendamustinum hydrochloridum
EAN: 5909991198183
Leki, stosowane w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym
Dawka:proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 2,5 mg/ml
Opakowanie:5 fiol.po 100 mg
Grupa Limitowa:1115.0, Bendamustyna
Wskazanie:plik pdfZałącznik C.67. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Bendamustinum hydrochloridum,
Urzędowa cena zbytu:1620,00
Cena hurtowa brutto:1701,00
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:1701,00
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
Bendamustine Accord
Bendamustinum hydrochloridum
EAN: 5909991198145
Leki, stosowane w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym
Dawka:proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 2,5 mg/ml
Opakowanie:5 fiol.po 25 mg
Grupa Limitowa:1115.0, Bendamustyna
Wskazanie:plik pdfZałącznik C.67. - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Bendamustinum hydrochloridum,
Urzędowa cena zbytu:486,00
Cena hurtowa brutto:510,30
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:425,25
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
Inne produkty firmy farmaceutycznej    Accord
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2015-01-02

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję