Twitter

Zydelig (Idelalisib)

Wielkość czcionki: A | A | A
Nazwa handlowa: Zydelig
Nazwa międzynarodowa: Idelalisib
Nazwa substancji czynnej: Idelalisibum
Firma farmaceutyczna: Gilead Sciences Poland
Zarejestrowane wskazania: białaczka limfatyczna przewlekła
Więcej informacji: Zalecenia dotyczące redukcji dawki,
Dokumentacja medyczna produktu leczniczego,
Zydelig (Idelalisib)
Wskazania:

Wskazania do stosowania

Produkt Zydelig jest wskazany do stosowania w terapii skojarzonej z rytuksymabem w leczeniu dorosłych pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową (PBL):

 • którzy uprzednio otrzymywali co najmniej jedną terapię (patrz punkt 4.4), lub
 • do kontynuacji leczenia u pacjentów z delecją 17p lub mutacją TP53, u których nie można stosować chemioimmunoterapii i u których rozpoczęto już stosowanie produktu Zydelig jako leczenia pierwszego rzutu (patrz punkt 4.4).

Produkt Zydelig jest wskazany w monoterapii u dorosłych pacjentów z chłoniakiem grudkowym (ang. Foliicular Lymphoma, FL), który jest oporny na dwie wcześniej zastosowane linie leczenia (patrz punkt 4.4).

Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane.

Data aktualizacji: 25.04.2016

 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2016-04-25

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję