Twitter

Bortezomib Accord (Bortezomib)

Wielkość czcionki: A | A | A
Nazwa handlowa: Bortezomib Accord
Nazwa międzynarodowa: Bortezomib
Nazwa substancji czynnej: Bortezomibum
Firma farmaceutyczna: Accord
Podmiot odpowiedzialny: Accord Healthcare Limited, Wielka Brytania
Zarejestrowane wskazania: Szpiczak mnogi, chłoniaki nieziarnicze
Więcej informacji: Zalecenia dotyczące redukcji dawki,
Refundacja,
Dokumentacja medyczna produktu leczniczego,
Bortezomib Accord (Bortezomib)
Wskazania:

Wskazania do stosowania

Bortezomib Accord jest wskazany w monoterapii lub w skojarzeniu z pegylowaną liposomalną doksorubicyną lub deksametazonem u dorosłych pacjentów z progresją szpiczaka mnogiego, którzy wcześniej otrzymali co najmniej jeden inny program leczenia oraz u których zastosowano już przeszczepienie hematopoetycznych komórek macierzystych lub osób, które nie kwalifikują się do niego.

Produkt leczniczy Bortezomib Accord w skojarzeniu z melfalanem i prednizonem wskazany jest w leczeniu dorosłych pacjentów z wcześniej nieleczonym szpiczakiem mnogim, którzy nie kwalifikują się do chemioterapii dużymi dawkami cytostatyków w połączeniu z przeszczepieniem hematopoetycznych komórek macierzystych.

Produkt leczniczy Bortezomib Accord w skojarzeniu z deksametazonem, lub deksametazonem i talidomidem wskazany jest w indukcji leczenia dorosłych pacjentów z wcześniej nieleczonym szpiczakiem mnogim, którzy kwalifikują się do chemioterapii dużymi dawkami cytostatyków w połączeniu z przeszczepieniem hematopoetycznych komórek macierzystych.

Produkt leczniczy Bortezomib Accord w skojarzeniu z rytuksymabem, cyklofosfamidem, doksorubicyną i prednizonem wskazany jest w leczeniu dorosłych pacjentów z wcześniej nieleczonym chłoniakiem z komórek płaszcza, którzy nie kwalifikują się do przeszczepienia hematopoetycznych komórek macierzystych.

Data aktualizacji: 25.06.2016

Produkt leczniczy
Informacje
Finansowanie
Bortezomib Accord
Bortezomibum
EAN: 5055565749142
Leki, stosowane w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym
Dawka:proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1 mg
Opakowanie:1 fiol. 6 ml
Grupa Limitowa:1054.0, Bortezomib
Wskazanie:plik pdfZałącznik C.76 - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Bortezomibum,
Urzędowa cena zbytu:249,48
Cena hurtowa brutto:261,95
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:261,95
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
Bortezomib Accord
Bortezomibum
EAN: 5055565718339
Leki, stosowane w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym
Dawka:proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 3,5 mg
Opakowanie:1 fiol.
Grupa Limitowa:1054.0, Bortezomib
Wskazanie:plik pdfZałącznik C.76 - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Bortezomibum,
Urzędowa cena zbytu:1080,00
Cena hurtowa brutto:1134,00
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:1134,00
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
Inne produkty firmy farmaceutycznej    Accord
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2016-06-25

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję