Twitter
Przetarg na usługi stałego nadzoru technicznego, naprawy i konserwacji sprzętu medycznego
Kontakt:

http://szpital.pyrzyce.net.pl

Treść ogłoszenia:

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 10/2012 na usługi:
„stałego nadzoru technicznego, naprawy i konserwacji sprzętu medycznego”

Termin realizacji zamówienia:12 miesięcy od podpisania umowy.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:

1. Marian Kukuła- Kierownik Działu Gospodarczo-technicznego.

Kryterium oceny ofert:

Cena – 100%

Miejsce składania ofert-Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.
Termin składania ofert- 18.07.2012 r. godzina 10.30.
Termin otwarcia ofert- 18.07.2012 r. godzina 11°°.
Termin związania ofertą- do dnia 16.08.2012 r.-30 dni od dnia terminu składania ofert.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w SIWZ. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Dokument-SIWZ stały nadzór aparatury medycznej

Pakiet nr 2

Pakiet nr 3

Pakiet nr 4

UMOWA- na SNT-załącznik nr 4

zalacznik 3

Załącznik nr 1- oferta-SNT

Załącznik nr 2 – PAKIET Nr 1

 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2019-02-08

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję