Twitter
Słownik onkologiczny: K
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
G
G
H
H
I
I
J
J
K
L
L
M
M
N
N
O
O
P
P
Q
Q
R
R
S
S
T
T
U
U
V
V
W
W
X
X
Y
Y
Z
Z
Wielkość czcionki: A | A | A

Kacheksja - zespół wyniszczenia nowotworowego definiowany jako brak apetytu oraz zmniejszenie masy ciała i upośledzenie sprawności wraz z towarzyszącym im nieprawidłowościom metabolicznym, hormonalnym i odpornościowym
Kamienie żółciowe - złóg (ciało stałe) powstały w drogach żółciowych (pęcherzyku żółciowym lub przewodach żółciowych) z wytrącenia składników żółci. Obecność takich złogów określa się jako kamicę żółciową.
Kancerogeneza (karcinogeneza) - wieloetapowy proces powstawania nowotworu składający się z inicjacji, promocji i progresji
Karcynogen - czynnik, który powodując mutację materiału genetycznego, przyczynia się do rozwoju choroby nowotworowej.
Kardiomegalia - to powiększenie sylwetki serca. Nie jest to choroba sama w sobie, lecz objaw pewnych nieprawidłowości.
Kardiomiopatia - schorzenie to rozpoczyna się w mięśniu serca. Polega na powiększeniu, przeroście tego mięśnia lub sztywności komór serca. Stwierdza się różne typy zmian chorobowych. Kardiomiopatia to choroba serca, w której zaburzenia strukturalne są pierwotnie ograniczone do mięśnia serca
Kaspazy - to enzymy z grupy proteaz, kontrolujących apoptozę, czyli programowaną śmierć komórki. Kaspazy związane są także z funkcjonowaniem układu odpornościowego, gdzie umożliwiają potranslacyjną modyfikację cytokin.
Kastracja - (od wł. castrare), zwana też wytrzebieniem – jedna z metod sterylizacji, polegająca na chirurgicznym usunięciu gonad męskich (jąder) lub żeńskich (jajników). Kastracja powoduje ubezpłodnienie, a także zaburzenie gospodarki hormonalnej organizmu. Obecnie kastracja ludzi jest stosowana w przypadkach onkologicznych (np. rak jądra, rak jajnika) także w przypadku silnie hormonozależnych raków piersi u pacjentek nie planujących potomstwa. Kastracja była skutecznym sposobem hamowania wzrostu raka prostaty, jednak obecnie leki z grupy analogów gonadoliberyny (kastracja farmakologiczna) wyparły kastrację chirurgiczną w tych przypadkach
Kateter - patrz Cewniki
Kauteryzacja (przyżeganie) - medyczny zabieg leczniczy, polegający na termicznym lub chemicznym koagulowaniu żywej, patologicznie zmienionej tkanki. Najczęściej zabieg wykonuje się na powierzchni błony śluzowej czy skóry, a także dla przyspieszenia gojenia ziarninujących ran, w celu zamknięcia krwawiących naczyń krwionośnych (np. w linii cięcia operacyjnego) czy zniszczenia zbędnej tkanki (np. nadżerki szyjki macicy, brodawek, narośli).
Kinaza tyrozynowa - kinaza białkowa, jeden z głównych enzymów przekaźnictwa sygnału w komórce do jądra komórkowego. Przenosi końcową grupę fosforanową w ATP na resztę tyrozynową docelowego białka. Zaburzenia aktywności tych kinaz są często przyczyną powstania chorób, zwłaszcza nowotworowych. Blokowanie aktywności tych kinaz stanowi jedną z nowoczesnych metod leczenia przeciwnowotworowego
Klasyfikacja TNM - opisuje stopień zaawansowania choroby nowotworowej w oparciu o wielkość guza podstawowego (pierwotnego) i stopnia jego rozprzestrzenienia się w organizmie.Staging jest isotny z kilku powodów: - staging pomaga lekarzowi zaplanować optymalne leczenie. - stopień zaawansowania jest wykorzystany do oceny rokowania. Uzyskana na podstawie stagingu ocena daje lekarzowi informacje, które są pomocne m.in. w zaklasyfikowaniu danego pacjenta do badania klinicznego. - staging to ujednolicony system dający możliwość oceny wyników badań i ich porównywania. System ten składa się z dwóch części: 1.Klasyfiakcji TNM-gdzie T- Tumor - guz (pierwotny), N-Nodus - węzeł (chłonny),M- Metastases - przerzuty (odległe). W oparciu o długoletnie badania przeżywalności, na podstawie tych trzech parametrów określanych w skali rangowej dla kilkudziesięciu lokalizacji narządowych i rodzajów histologicznych nowotworów,ustala się: 2.Ogólny stopień zaawansowania choroby nowotworowej. Stopnie zaawansowania choroby są cztery. W oparciu o klasyfikację TNM wyznacza się optymalny sposób leczenia dla poszczególnych typów i lokalizacji nowotworów oraz prowadzi się badania naukowe nad skutecznością nowo wprowadzanych leków, czasem przeżycia pacjenta, częstością wznów itp. System TNM bywa uzupełniany czwartą literą G (ang. grading) opisujący agresywność (dynamikę) rozwoju nowotworu złośliwego u poszczególnych pacjentów, w oparciu o kryteria złośliwości histologicznej
Zobacz również: AnnArbor Klasyfikacja,
Koagulacja - czenie się (agregacja, zlepianie) cząstek koloidowych (np.komórek krwi) w większe zespoły i wypadanie ich w postaci osadu ( np. skrzepu)
Kobalt - 60 - kobalt-60 - to promieniotwórczy izotop kobaltu sztucznie otrzymywany, jest wykorzystywany jako źródło promieniowania gamma między innymi do napromieniowania komórek nowotworowych, gdyż jednemu rozpadowi towarzyszy emisja dwóch kwantów gamma, a czas połowicznego rozpadu wynoszący 5,3 roku umożliwia uzyskanie dużego natężenia promieniowania z małej próbki przy możliwości pracy urządzenia do kilku lat. Urządzenie do napromieniania zmian nowotworowych z użyciem radioaktywnego kobaltu, nazywa się bombą kobaltową.
Kolonoskopia - wziernikowanie jelita grubego
next 1 | 2 | next
  • login
  • login
  • login
  • login
  • login
  • login
  • login
  • login
  • login
Data aktualizacji strony: 2024-06-23

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję