Twitter
MZ: Programy lekowe - 1 styczeń 2021
Wielkość czcionki: A | A | A

Ministerstwo Zdrowia 21 grudnia 2020 r. opublikowało obwieszczenie w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2021 r.

Nazwa Programu ICD-10
plik pdf B1. Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu b b 18.1
plik pdf B3. Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) c 15, c 16, c 17, c 18, c 20, c 48
plik pdf B4. Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego c 18 – c 20
plik pdf B5. Leczenie raka wątrobokomórkowego c 22.0
plik pdf B6. Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca c 34
plik pdf B8. Leczenie mięsaków tkanek miękkich c 48, c 49
plik pdf B9. Leczenie raka piersi c 50
plik pdf B.10 Leczenie raka nerki c 64
plik pdf B.12 Leczenie chłoniaków złośliwych c 82, c 83
plik pdf B.14 Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej c 92.1
plik pdf B.15 Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią a i b d 66, d 67
plik pdf B.17 Leczenie pierwotnych niedoborów odporności u dzieci d 80 w tym: d 80.0, d 80.1, d 80.3, d 80.4, d 80.5, d 80.6, d 80.8, d 80.9; d 81 w całości; d 82 w tym: d 82.0, d 82.1, d 82.3, d 82.8, d 82.9; d 83 w tym: d 83.0, d 83.1, d 83.3, d 83.8, d 83.9; d 89
plik pdf B.18 Leczenie przedwczesnego dojrzewania płciowego u dzieci e 22.8
plik pdf B.19 Leczenie niskorosłych dzieci z somatropinową niedoczynnością przysadki e 23
plik pdf B.20 Leczenie niskorosłych dzieci z ciężkim pierwotnym niedoborem igf-1 e 34.3
plik pdf B.21 Leczenie ciężkich wrodzonych hiperhomocysteinemii e 72.1
plik pdf B.22 Leczenie choroby Pompego e 74.0
plik pdf B.23 Leczenie choroby Gaucher'a e 75.2
plik pdf B.24 Leczenie choroby Hurler e 76.0
plik pdf B.25 Leczenie mukopolisacharydozy typu II (zespół Huntera) e 76.1
plik pdf B.27 Leczenie przewlekłych zakażeń płuc u świadczeniobiorców z mukowiscydozą e 84
plik pdf B.28 Leczenie dystonii ogniskowych i połowiczego kurczu twarzy g 24.3, g 24.5, g 24.4, g 51.3, g 24.8, g 24.4
plik pdf B.29 Leczenie stwardnienia rozsianego g 35
plik pdf B.30 Leczenie spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcym g 80
plik pdf B.31 Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP) i 27, i 27.0
plik pdf B.32 Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna (chLC) k 50
plik pdf B.33 Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym m 05, m 06, m 08
plik pdf B.35 Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS) l 40.5, m 07.1, m 07.2, m 07.3
plik pdf B.36 Leczenie inhibitorami tnf alfa świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (zzsk) m 45
plik pdf B.37 Leczenie niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek n 18
plik pdf B.38 Leczenie niskorosłych dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek (PNN) n 18
plik pdf B.39 Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych n 25.8
plik pdf B.40 Profilaktyka zakażeń wirusem RS p 07.2, p 27.1
plik pdf B.41 Leczenie dzieci z zespołem Prader – Willi q 87.1
plik pdf B.42 Leczenie niskorosłych dzieci z zespołem Turnera (ZT) q 96
plik pdf B.44 Leczenie ciężkiej astmy alergicznej IGE zależnej omalizumabem j 45
plik pdf B.46 Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego g 35
plik pdf B.47 Leczenie ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej l 40.0
plik pdf B.50 Leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnika c 56, c 57, c 48
plik pdf B.52 Leczenie płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi w skojarzeniu z radioterapią w miejscowo zaawansowanej chorobie c 01, c 05.0, c 05.1, c 05.2, c 05.8, c 05.9, c 09.0, c 09.1, c 09.8, c 09.9, c 10.0, c 10.1, c 10.2, c 10.3, c 10.4, c 10.8, c 10.9, c 12, c 13.0, c 13.1, c 13.2, c 13.8, c 13.9, c 32.0, c 32.1, c 32.2, c 32.3, c 32.8, c 32.9
plik pdf B.53 Leczenie wysoko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki c 25.4
plik pdf B.54 Lenalidomid w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego c 90.0
plik pdf B.55 Indukcja remisji wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (WZJG) k 51
plik pdf B.56 Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego c 61
plik pdf B.57 Leczenie spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej i 61, i 63, i 69
plik pdfB.58 Leczenie zaawansowanego raka żołądka c 16
plik pdf B.59 Leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych ipilimumabem c 43
plik pdfB.62 Leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych d 80, d 82
plik pdfB.64 Leczenie hormonem wzrostu niskorosłych dzieci urodzonych jako zbyt małe w porównaniu do czasu trwania ciąży (SGA lub IUGR) r 62.9
plik pdfB.65 Leczenie dazatynibem ostrej białaczki limfoblastycznej z chromosomem filadelfia (Ph+) c 91.0
plik pdfB.66 Leczenie beksarotenem ziarniniaka grzybiastego lub zespołu Sézary’ego c 84.0, c 84.1
plik pdfB.67 Leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych

g 61.8, g 62.8, g 63.1, g 70, g 04.8, g 73.1, g 73.2, g 72.4, g 61.0, g 36.0, m 33.0, m 33.1, m 33.2

plik pdfB.69 Leczenie parykalcytolem wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych n 25.8
plik pdfB.70 Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) h 35.3
plik pdfB.71 Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu c terapią bezinterferonową b 18.2
plik pdfB.73 Leczenie neurogennej nadreaktywności wypieracza n 31
plik pdfB.74 Leczenie przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego (CTEPH) i 27, i 27.0 i/lub i 26
plik pdfB.75 Leczenie aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA) m 31.3, m 31.8
plik pdfB.76 Leczenie tyrozynemii typu 1 (HT-1) e 70.2
plik pdfB.77 Leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+  c 81, c 84.5
plik pdfB.79 Leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej obinutuzumabem  c 91.1
plik pdfB.80 Leczenie podtrzymujące olaparybem chorych na nawrotowego platynowrażliwego zaawansowanego raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej c 56, c 57, c 48
plik pdfB.81 Leczenie mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej d 47.1
plik pdfB.82 Leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciężką, aktywną postacią spondyloartropatii osiowej (SpA) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK m 46.8
plik pdfB.84 Lenalidomid w leczeniu pacjentów z anemią zależną od przetoczeń w przebiegu zespołów mielodysplastycznych o niskim lub pośrednim-1 ryzyku, związanych z nieprawidłowością cytogenetyczną w postaci izolowanej delecji 5q d 46
plik pdfB.85 Leczenie pacjentów z przerzutowym gruczolakorakiem trzustki c 25.0, c 25.1, c 25.2, c 25.3, c 25.5, c 25.6, c 25.7, c 25.8, c 25.9
plik pdfB.86 Leczenie wrodzonych zespołów autozapalnych  e 85, r 50.9, d 89.8, d 89.9
plik pdfB.87 Leczenie idiopatycznego włóknienia płuc j 84.1
plik pdfB.88 Leczenie chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry wismodegibem c 44
plik pdfB.89 Leczenie ewerolimusem chorych na stwardnienie guzowate z niekwalifikującymi się do leczenia operacyjnego guzami podwyściółkowymi olbrzymiokomórkowymi (SEGA) q 85.1
plik pdfB.90 Leczenie zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona g 20
plik pdfB.92 Ibrutynib w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową c 91.1
plik pdfB.93 Piksantron w leczeniu chłoniaków złośliwych c 83, c 85
plik pdfB.95 Leczenie atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego (aHUS) d 59.3
plik pdfB.96 Leczenie nocnej napadowej hemoglobinurii (PNH) d 59.5
plik pdfB.97 Leczenie dorosłych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną d 69.3
plik pdfB.98 Leczenie pediatrycznych chorych na przewlekłą pierwotną małopłytkowość immunologiczną d 69.3
plik pdfB.99 Leczenie akromegalii pasyreotydem e 22.0
plik pdfB.100 Leczenie opornej i nawrotowej postaci klasycznego chłoniaka Hodgkina z zastosowaniem niwolumabu c 81
plik pdfB.101 Leczenie hipercholesterolemii rodzinnej e 78.01
plik pdfB.102 Leczenie rdzeniowego zaniku mięśni g 12.0, g 12.1
plik pdfB.103 Leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej wenetoklaksem c 91.1
plik pdfB.104 Leczenie choroby Fabry’ego e 75.2
plik pdfB.105 Leczenie zapalenia błony naczyniowej oka (ZBN) – część pośrednia, odcinek tylny lub cała błona naczyniowa h 20.0, h 30.0
plik pdfB.106 Profilaktyka reaktywacji wirusowego zapalenia wątroby typu B u świadczeniobiorców po przeszczepach lub u świadczeniobiorców otrzymujących leczenie związane z ryzykiem reaktywacji HBV b 18.0, b 18.1, b 18.9, b 19.0, b 19.9, c 22.0, c 82, c 83, c 85, c 91, c 92, d 45, d 47, d 75, z 94
plik pdfB.107 Leczenie przewlekłej pokrzywki spontanicznej l 50.1
plik pdfB.108 Leczenie agresywnego i objawowego, nieoperacyjnego, miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego raka rdzeniastego tarczycy c 73
plik pdfB.109 Leczenie uzupełniające L-karnityną w wybranych chorobach metabolicznych e 71.1, e 71.3, e 72.3
plik pdfB.110 Leczenie dinutuksymabem beta pacjentów z nerwiakiem zarodkowym współczulnym c 47
plik pdfB.111 Leczenie ciężkiego niedoboru hormonu wzrostu u pacjentów dorosłych oraz u młodzieży po zakończeniu terapii promującej wzrastanie  e 23.0
plik pdfB.112 Leczenie mukowiscydozy e 84

Zobacz także:

 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2020-12-28

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję