Twitter
Słownik onkologiczny: M
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
G
G
H
H
I
I
J
J
K
K
L
L
M
N
N
O
O
P
P
Q
Q
R
R
S
S
T
T
U
U
V
V
W
W
X
X
Y
Y
Z
Z
Wielkość czcionki: A | A | A

Metachroniczne przerzuty - przerzuty odległe ujawniające się z pewnym opóźnieniem w stosunku do wykrycia ogniska pierwotnego
Metformina - to jeden z najczęściej stosowanych doustnych leków hipoglikemizujących (obniżających poziom glukozy we krwi).
Mezorectum - tkanka okołoodbytnicza, zawierająca tkankę tłuszczową, węzły chłonne i naczynia limfatyczne, ograniczona powięzią przedkrzyżową od tyłu i powięzią Denovilliersa od przodu.
Mieloablacja - zniszczenie szpiku kostnego np. przez chemioterapię
Mielodysplazja szpiku - klonalne zaburzenie hematopoetycznej komórki macierzystej uniemożliwiające różnicowanie i dojrzewanie komórek, przejawiające się jedno-, dwu- lub trójliniową cytopenią i najczęściej bogatokomórkowym szpikiem. Jest to grupa blisko związanych jednostek chorobowych, w których proces tworzenia krwinek jest zakłócony przez niezdolność niedojrzałych komórek do prawidłowego wzrostu i rozwoju. Czasami nazywany stanem przedbiałaczkowym, ponieważ w zaawansowanych postaciach stosunkowo często transformuje w kierunku ostrych białaczek.
Zobacz również: Biopsja szpiku kostnego, Baza nowotworów: przeszczep szpiku ,
Mielofibroza - jest rzadko występującym schorzeniem polegającym na włóknieniu szpiku kostnego. Najczęściej występuje u chorych w średnim lub starszym wieku, często przebiega bezobjawowo do późnego okresu choroby. Najczęstszym objawem jest powiększenie śledziony i/lub wątroby. Mielofibroza ma charakter przewlekły, a średni czas przeżycia od chwili rozpoznania wynosi zazwyczaj 5 lat, choć znane są przypadki długoletnich przeżyć. Jedyną możliwością wyleczenia jest przeszczep szpiku pochodzącego od dawcy. Należy uświadomić sobie, że w przypadku braku możliwości wykonania przeszczepu szpiku jest to niestety choroba nieuleczalna, aczkolwiek istnieją możliwości przedłużenia życia chorych i poprawy jakości życia.
Mielosupresja - czyli zmniejszenie liczby komórek szpiku kostnego może być skutkiem naciekania szpiku przez komórki nowotworowe lub jego uszkodzenia przez chemioterapię i radioterapię
Mielotoksyczny - powodujący uszkodzenia komórek szpiku
Mięsak - grupa nowotworów wywodzących się z tkanki mezenchymalnej. Należą do nich m.in. tłuszczakomięsaki (liposarcoma), włókniakomięsaki (fibrosarcoma), maziówczaki złośliwe (sarkoma synoviale)
Zobacz również: Baza nowotworów: mięsak tkanek miękkich,
Mięśniaki - są łagodnymi zgrubieniami mięśni macicy, rozwijającymi się z rosnących w sposób niekontrolowany komórek mięśniowych. Mogą one rosnąć na zewnątrz, tworząc charakterystyczne uwypuklenia, lub wzrastać do światła jamy macicy. U około 20% kobiet mięśniaki macicy nie powodują żadnych dolegliwości. U pozostałych, w zależności od wielkości nowotworu i miejsca występowania objawami mogą być: bolesne lub/i przedłużone miesiączkowanie, zaburzenia krwawienia lub plamienia. Ucisk na sąsiednie narządy może powodować dolegliwości ze strony pęcherza (parcie na mocz), bóle w okolicy lędźwiowo-krzyżowej lub zaparcia. Mięśniaki w zależności od umiejscowienia dzielimy na: •podśluzówkowe (zniekształcające jamę macicy), •śródścienne, •podsurowicówkowe (wyrastające na zewnątrz), których nawet niewielkie rozmiary mogą powodować badalne zniekształcenie trzonu macicy. Niektóre mięśniaki mogą przybierać polipowaty uszypułowany charakter wzrostu. Zmiany takie mogą rozciągać szyjkę macicy, wychodząc z jej kanału do pochwy, a sporadycznie nawet przed szparę sromową na zewnątrz. Określa się je jako "mięśniaki rodzące". Aczkolwiek mięśniaki macicy są zazwyczaj zmianami łagodnymi, to lekarz decydując o rodzaju postępowania terapeutycznego zawsze powinien wziąć pod uwagę możliwość ich złośliwienia. Częstość złośliwienia mięśniaków trzonu macicy jest rzadka i nie przekracza 3%.
Migdałki - to układ chłonny gardła, którego zadaniem jest wyłapywanie zarazków i wytwarzanie przeciwciał do walki z nimi
Mikroprzerzuty - przerzuty wielkości poniżej 0,2cm, trudne do wykrycia w badaniach diagnostycznych
Monocyt - krwinka biała z nerkowatym jądrem i zasadochłonną cytoplazmą zawierającą liczne lizosomy i rozbudowany aparat Golgiego. Monocyty wykazują zdolność do fagocytozy i trawienia wewnątrzkomórkowego, mogą produkować i wydzielać substancje uczestniczące w procesach obronnych organizmu. We krwi przebywają krótko (1-2 dni), po czym wędrują do tkanek, gdzie przekształcają się w makrofagi
Monoterapia - terapia jednolekowa
Mózg - część ośrodkowego układu nerwowego umieszczona w obrębie czaszki, otoczona oponami mózgowo-rdzeniowymi. W obrębie mózgu można wyróżnić pień mózgu i płaszcz mózgu.
Móżdżek - (łac. cerebellum) część mózgowia występująca u wszystkich kręgowców, odpowiadająca za koordynację ruchów i utrzymanie równowagi ciała.
prev 1 | 2 | 3 | next
  • login
  • login
  • login
  • login
  • login
  • login
  • login
  • login
  • login
Data aktualizacji strony: 2024-04-22

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję