Twitter
Słownik onkologiczny: T
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
G
G
H
H
I
I
J
J
K
K
L
L
M
M
N
N
O
O
P
P
Q
Q
R
R
S
S
T
U
U
V
V
W
W
X
X
Y
Y
Z
Z
Wielkość czcionki: A | A | A

Terapia fotodynamiczna - terapia fotodynamiczna (PDT) jest metodą miejscowego, wybiórczego diagnozowania i leczenia nowotworów skóry oraz jej stanów przedrakowych za pomocą środków fotouczulających i światła o określonej długości fali. Jest jedyną metodą niszczącą nowotwór w sposób wysoce selektywny, bez uszkadzania zdrowych tkanek. Terapia fotodynamiczna z użyciem preparatu Metvix (aminolewulinianu metylu, jedyny lek dopuszczony przez Ministerstwo Zdrowia do terapii fotodynamicznej) stanowi alternatywę do zabiegów klasycznych tj. chirurgia czy krioterapia. Gwarantuje bardzo dobry efekt kosmetyczny w połączeniu ze skutecznością porównywalną a nawet wyższą od krioterapii czy tradycyjnego leczenia chirurgicznego. Dotyczy to zwłaszcza raków skóry w tzw. trudnych lokalizacjach np. na powiekach, w okolicach oka, kąta nosa, skrzydełka nosa czy na policzkach. Dzięki zastosowaniu PDT pacjent może uniknąć trudnych, często wieloetapowych operacji, nierzadko o okaleczającym charakterze
Zobacz również: Terapia skojarzona,
Terapia biologiczna - leki biologiczne – grupa leków ściśle związana z cząsteczkami biologicznie czynnymi naturalnie, występującymi w organizmie człowieka, działających przez wpływ na mechanizmy przez nie mediowane. Leki biologiczne mogą: - naśladować funkcje prawidłowych białek ludzkich - wpływać na interakcje między różnymi biologicznie czynnymi cząsteczkami - wpływać na receptory komórkowe Niekiedy są to cząsteczki naturalnie występujące (insulina, erytropoetyna, czynniki wzrostu), kiedy indziej są to substancje zaprojektowane po to, aby wpływać na różne mechanizmy leżące u podłoża chorób (antagoniści interleukin). Leki te wytwarzane są metodami biotechnologicznymi z wykorzystaniem inżynierii genetycznej.
Zobacz również: Terapia skojarzona,
Terapia celowana - to forma terapii przeciwnowotworowej wykorzystująca zaawansowane technologicznie leki (przeciwciała monoklonalne). Leczenie uderza bezpośrednio w zmienione chorobowo komórki, jednocześnie oszczędzając zdrowe. Terapia dąży do ograniczenia działań niepożądanych, wiąże się z nią ogromne nadzieje, obecnie bardzo kosztowna.
Zobacz również: Terapia skojarzona,
Terapia genowa - metoda leczenia chorób genetycznych polegająca na oddziaływaniu na materiał genetyczny pacjenta. Uszkodzone geny mogą zostać zastąpione prawidłowo działającymi genami wprowadzonymi do komórek pacjenta, a ich produkty - białka, pozwalają na przywrócenie właściwych funkcji komórek. Ponadto do komórek pacjenta można dostarczyć inne geny, których produkty przeciwdziałają rozwojowi choroby.
Zobacz również: Terapia skojarzona,
Terapia hormonalna - stosowana w leczeniu tylko niektórych nowotworów, polega na zablokowaniu możliwości dopływu do komórek rakowych hormonów niezbędnych do ich wzrostu.
Zobacz również: Terapia skojarzona,
Terapia indukcyjna - pierwsze stadium leczenia chłoniaków nieziarniczych prowadzone w celu zredukowania liczby komórek chłoniakowych. Po terapii indukcyjnej następuje etap terapii podtrzymujacej
Zobacz również: Terapia podtrzymująca ,
Terapia podtrzymująca - w leczeniu chłoniaków terapia dla pacjentów, którzy uzyskali remisję w trakcie terapii indukcyjnej. Podczas terapii podtrzymującej lek jest podawany w czasie relatywnie długiego okresu, aby spróbować utrzymać, osiągniętą w czasie terapii indukcyjnej, remisję.
Zobacz również: Terapia indukcyjna,
Terapia skojarzona - terpia wykorzystująca więcej niż jeden rodzaj leczenia np. stosowanie chemoterapii z radioterapią
Zobacz również: Terapia podtrzymująca,
Teratogeny - czynniki mające wpływ na powstawanie wrodzonych wad w organizmie lub zwiększania się ich częstości w populacji. Czynniki mutagenne
Test na krew utajoną - jako badanie przesiewowe w kierunku raka jelita grubego (okrężnicy): badanie wykrywa krwawienie z przewodu pokarmowego, które może być objawem raka jelita grubego- metoda diagnostyczna pozwalająca na wykrycie obecności krwi, która nie wywołuje zmian makroskopowych w wyglądzie kału. W warunkach prawidłowych wydalanie krwi ze stolcem u osób dorosłych nie przekracza 0,5-1,5 ml/d.
Testosteron - męski hormon płciowy
Tętniak - jest odcinkowym poszerzeniem tętnicy wynikającym z osłabienia czyli uszkodzenia jej ściany. Najczęściej powstają w obrębie aorty,
Tętnica - jest to każde naczynie prowadzące krew z serca na obwód, bez względu na to czy jest to krew utlenowana (tętnicza) czy nieutlenowana (żylna).
Tętnice wieńcowe - naczynia krwionośne, które mają za zadanie doprowadzenie krwi bogatej w tlen i substancje odżywcze do komórek serca oraz odprowadzenie dwutlenku węgla i ubocznych produktów metabolizmu z tych komórek.
TNM - najczęściej stosowany system oceny zaawansowania klinicznego nowotworu, ocenia się wielkość ogniska pierwotnego, zajęcie regionalnych węzłów chłonnych oraz obecność przerzutów odległych
Zobacz również: Klasyfikacja TNM,
Toczeń rumieniowaty - jest dość rzadką chorobą, która należy do szerokiej grupy chorób zwanych autoimmunologicznymi, w których zaburzone jest działanie naszego układu obronnego. Wyróżniamy dwie główne postacie tocznia: jedna jest ograniczona do skóry (postać skórna), a druga obejmuje wiele narządów i układów (toczeń układowy). Dochodzi do uszkodzenia różnych narządów, szczególnie skóry, stawów, krwi i nerek. Toczeń jest przewlekłą chorobą trwającą niekiedy wiele lat
Tomografia komputerowa osiowa - badanie obrazowe wykorzystujące skanowanie promieniowaniem X, żeby uzyskać trójwymiarowy obraz organizmu. Dzięki tomografii komputerowej lekarze stawiają diagnozę i określają stopień zaawansowania nowotworu. Czasem konieczne jest zastosowanie środka kontrastowego, aby wizualizować obraz na monitorze komputera. Kontrasty często podaje się bezpośrednio do żyły. Kontrasty zazwyczaj zawierają jod, dlatego jeśli u pacjenta występuje uczulenie na jod lub ryby morskie, powinien poinformować o tym technika wykonującego badanie. Inny rodzaj kontrastu jest stosowany w tomografii komputerowej przewodu żołądkowo-jelitowego. Przed badaniem wypija się płyny, które ułatwiają wykonanie poprawnego badania.
Topoizomeraza - enzym przecinający odwracalnie DNA w celu usunięcia zapętleń lub rozplecienia nadmiernie skręconego DNA
next 1 | 2 | next
  • login
  • login
  • login
  • login
  • login
  • login
  • login
  • login
  • login
Data aktualizacji strony: 2024-07-19

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję