Twitter
Słownik onkologiczny: B
A
A
B
C
C
D
D
E
E
F
F
G
G
H
H
I
I
J
J
K
K
L
L
M
M
N
N
O
O
P
P
Q
Q
R
R
S
S
T
T
U
U
V
V
W
W
X
X
Y
Y
Z
Z
Wielkość czcionki: A | A | A

BAC - patrz Biopsja
Badania kliniczne - badania nad nowymi i obiecującymi metodami leczenia raka. Celem wszystkich badań klinicznych jest znalezienie skuteczniejszej terapii zwalczającej nowotwory. Badania kliniczne mogą sprawdzać nowe metody chirurgiczne, terapie napromienianiem i leki. - Faza 1 badania klinicznego - to etap rozwoju leku, kiedy badany preparat jest testowany na ludziach i określane jest bezpieczeństwo jego stosowania. Zazwyczaj badanie przeprowadza się na małej grupie zdrowych ochotników, sporadycznie na pacjentach. - Faza 2 badania klinicznego - to etap, na którym określa się wstępnie skuteczność leku na pacjentach, u których istnieją wskazania do zastosowania tego rodzaju terapii. Celem tych badan jest ustalenie terapeutycznej dawki leku (dawka minimalna i maksymalna) oraz określeniu krótkofalowych efektów ubocznych, jak również ryzyka związanego z przyjmowaniem badanego leku. Zazwyczaj w badaniu bierze udział ściśle określona liczba pacjentów (ok. 100-250). - Faza 3 badania klinicznego - etap, kiedy ustala się na szerszą skalę bezpieczeństwo i skuteczność leku na większej grupie pacjentów, którzy ostatecznie otrzymają badany preparat. Celem tych badań jest ustalenie krótko- i długoterminowego bezpieczeństwa i skuteczności, oszacowanie całkowitej wartości terapeutycznej oraz określenie korzyści i ryzyka związanego ze stosowaniem badanego leku. - Faza 4 badania klinicznego - te badania są przeprowadzane po zaaprobowaniu testowanego preparatu przez odpowiedni urząd, a ich celem jest zebranie dodatkowych danych na temat produktu leczniczego. Najbardziej znanym ośrodkiem, przyjmowanym jako referencyjny, jest amerykański urząd FDA (Food and Drug Administration). - Protokół - ustalenie ścisłych reguł i wskazówek, których należy przestrzegać w trakcie badania klinicznego. Należy wpisać daty rozpoczęcia i zakończenia badania, wymagane są badania krwi i prześwietlenie, wywiad oraz wypełnienie kwestionariusza. Protokół nazwano stanowi "przepis na prowadzenie badania klinicznego, którego powinien trzymać się zarówno lekarz, jak i pacjent biorący w nim udział. - Badane grupy - są to różne grupy pacjentów w trakcie badania klinicznego. Na przykład jedną grupę badaną mogą stanowić ci pacjenci, którzy przyjmują testowany lek, a drugą grupę chorzy przyjmujący standardowy preparat. Badanie może być wielotorowe. - Ślepe próby - w pojedynczo ślepej próbie pacjenci przypisani są do poszczególnych grup (badany lek, standardowy lek, standardowy lek i placebo), ale nie wiedzą, w których się znaleźli. W podwójnie ślepej próbie ani lekarz, ani pacjent nie wiedzą, w jakiej grupie znalazł się chory. To zmniejsza ryzyko wydania przedwczesnej oceny zarówno przez lekarza, jak i pacjenta i powoduje, że wynik badania jest obiektywny.
Badanie palpacyjne - badanie fizykalne, przedmiotowe
Bakteriostatyk - bakteriostatyk utrudnia rozmnażanie się bakteri, co prowadzi do ich śmierci. Typowy antybiotyk niszczy bakterie. Zaletą stosowania bakteriostatyku jest to, że istnieje mniej opornych szczepów bakteryjnych, które potrafią przeżyć ten środek (np. Bactrim, Biseptol)
Bar (Barium) - pierwiastek chemiczny głównej II grupy układu okresowego pierwiastków. Rozpuszczalne w wodzie sole są trujące. Siarczar baru ( w wodzie nierozpuszczalny) z uwagi na silną absorbcję promieniowania rtg jest stosowany jako środek kontrastowy przy prześwietlaniu przewodu pokarmowego.
Bariera krew-mózg - bariera krew-mózg, naturalna ochrona, utrudniająca przedostawanie się szkodliwych substancji z krwi do mózgu. Pod względem anatomicznym zbudowana jest ze śródbłonka naczyń krwionośnych i tkanki glejowej, znajdujących się w ośrodkowym układzie nerwowym. Przez barierę krew-mózg łatwo przechodzą produkty odżywcze, tlen i dwutlenek węgla, natomiast przenikanie innych substancji (także niektórych leków i hormonów) z krwi do komórek nerwowych jest w mniejszym lub większym stopniu utrudnione.
BCG - BCG (Bacillus Calmette-Guérin) - szczepionka przeciw gruźlicy opracowana we Francji przez Alberta Calmette i Camille'a Guérin i wprowadzona w 1921. Stanowi ją atenuowany szczep Mycobacterium bovis (wywołujący gruźlicę bydła). Atenuacja zaszła wskutek 231 pasaży na podłożu z żółcią. Szczepienia okazały się skuteczne w Europie i krajach rozwijających się. Próby z tą szczepionką w USA wykazały niewielkie właściwości ochronne (odmienny szczep Mycobacterium tuberculosis), w pozostałych krajach zaobserwowano zróżnicowaną skuteczność. Obecnie stosowana w Europie, nieużywana w USA.
BCT - operacja oszczędzająca pierś -

do niedawna rozpoznanie raka piersi kojarzyło się z koniecznością amputacji piersi. Dziś coraz częściej proponuje się kobietom terapię BCT - zabieg polegający na usunięciu jedynie fragmentu piersi i zachowaniu węzłów chłonnych pod pachą.

Zobacz również: Rak piersi

Bekerel - to jednostka miary aktywności promieniotwórczej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI). Próbka ma aktywność 1 Bq gdy zachodzi w niej jeden rozpad promieniotwórczy na sekundę
Beta-bloker - leki beta-adrenolityczne (inaczej ?-blokery, leki ?-sympatykolityczne; ATC (medycyna): C07) - grupa leków działających antagonistycznie na receptory ?1 i ?2 adrenergiczne. Hamują aktywność układu współczulnego, wywierając działanie na niemal cały organizm. Jest to jedna z najważniejszych grup leków stosowanych w kardiologii, a zwłaszcza w chorobie niedokrwiennej serca. Znajdują też zastosowanie w leczeniu innych schorzeń.
Bezwzględna liczba neutrofilów - odnosi się do odsetka bezwzględnej liczby białych krwinek, na który składają się komórki zwane neutrofilami. Neutrofile są szczególnie ważne, ponieważ bronią nasz organizm przed infekcjami.
Białaczka - białaczka charakteryzuje się ilościowymi i jakościowymi zmianami leukocytów we krwi, szpiku i narządach wewnętrznych (śledzionie, węzłach chłonnych). Występuje częściej u mężczyzn niż u kobiet w proporcji 3:2. Podział białaczek: ostra białaczka szpikowa (AML) przewlekła białaczka szpikowa (CML) ostra białaczka limfoblastyczna (ALL) przewlekła białaczka limfatyczna (CLL)
Zobacz również: ostra białaczka szpikowa , Baza nowotworów: przewlekła białaczka szpikowa ,
next 1 | 2 | 3 | next
  • login
  • login
  • login
  • login
  • login
  • login
  • login
  • login
  • login
Data aktualizacji strony: 2024-07-19

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję