Twitter

Bortezomib Adamed (Bortezomib)

Wielkość czcionki: A | A | A
Nazwa handlowa: Bortezomib Adamed
Nazwa międzynarodowa: Bortezomib
Nazwa substancji czynnej: Bortezomibum
Firma farmaceutyczna: Adamed
Podmiot odpowiedzialny: Adamed Sp. z o.o.
Zarejestrowane wskazania: Szpiczak mnogi, chłoniaki nieziarnicze, Chłoniak z komórek płaszcza
Więcej informacji: Zalecenia dotyczące redukcji dawki,
Refundacja,
Dokumentacja medyczna produktu leczniczego,
Bortezomib Adamed (Bortezomib)
Wskazania:

Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Bortezomib Adamed jest wskazany w monoterapii lub w skojarzeniu z pegylowaną liposomalną doksorubicyną lub deksametazonem u dorosłych pacjentów z progresją szpiczaka mnogiego, którzy wcześniej otrzymali co najmniej jeden inny program leczenia oraz u których zastosowano już przeszczepienie hematopoetycznych komórek macierzystych lub osób, które nie kwalifikują się do niego.

Produkt leczniczy Bortezomib Adamed w skojarzeniu z melfalanem i prednizonem wskazany jest w leczeniu dorosłych pacjentów z wcześniej nieleczonym szpiczakiem mnogim, którzy nie kwalifikują się do chemioterapii dużymi dawkami cytostatyków w połączeniu z przeszczepieniem hematopoetycznych komórek macierzystych.

Produkt leczniczy Bortezomib Adamed w skojarzeniu z deksametazonem, lub deksametazonem i talidomidem wskazany jest w indukcji leczenia dorosłych pacjentów z wcześniej nieleczonym szpiczakiem mnogim, którzy kwalifikują się do chemioterapii dużymi dawkami cytostatyków w połączeniu z przeszczepieniem hematopoetycznych komórek macierzystych.

Produkt leczniczy Bortezomib Adamed w skojarzeniu z rytuksymabem, cyklofosfamidem, doksorubicyną i prednizonem wskazany jest w leczeniu dorosłych pacjentów z wcześniej nieleczonym chłoniakiem z komórek płaszcza, którzy nie kwalifikują się do przeszczepienia hematopoetycznych komórek macierzystych.

Data aktualizacji: 04.11.2015

Produkt leczniczy
Informacje
Finansowanie
Bortezomib Adamed
Bortezomibum
EAN: 5906414000771
Leki, stosowane w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym
Dawka:proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1 mg
Opakowanie:1 fiol.
Grupa Limitowa:1054.0, Bortezomib
Wskazanie:plik pdfZałącznik C.76 - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Bortezomibum,
Urzędowa cena zbytu:324,00
Cena hurtowa brutto:340,20
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:324,00
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
Bortezomib Adamed
Bortezomibum
EAN: 5900411003193
Leki, stosowane w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym
Dawka:proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 2,5 mg
Opakowanie:1 fiol.
Grupa Limitowa:1054.0, Bortezomib
Wskazanie:plik pdfZałącznik C.76 - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Bortezomibum,
Urzędowa cena zbytu:623,70
Cena hurtowa brutto:654,89
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:654,89
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
Bortezomib Adamed
Bortezomibum
EAN: 5906414000788
Leki, stosowane w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym
Dawka:proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 3,5 mg
Opakowanie:1 fiol.
Grupa Limitowa:1054.0, Bortezomib
Wskazanie:plik pdfZałącznik C.76 - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Bortezomibum,
Urzędowa cena zbytu:1134,00
Cena hurtowa brutto:1190,70
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:1134,00
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
Inne produkty firmy farmaceutycznej    Adamed
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2015-11-04

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję