Twitter

Erlotinib Krka (Erlotinib)

Wielkość czcionki: A | A | A
Nazwa handlowa: Erlotinib Krka
Nazwa międzynarodowa: Erlotinib
Nazwa substancji czynnej: Erlotinib
Firma farmaceutyczna: KRKA
Podmiot odpowiedzialny: KRKA Polska Sp. z o.o
Więcej informacji: Refundacja,
Dokumentacja medyczna produktu leczniczego,
Erlotinib Krka (Erlotinib)
Wskazania:

Wskazania do stosowania

Niedrobnokomórkowy rak płuca (NDRP):
Produkt Erlotinib Krka jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP) miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, z aktywującymi mutacjami EGFR.

Produkt Erlotinib Krka jest także wskazany w terapii podtrzymującej u pacjentów z miejscowo zaawansowanym NDRP lub z NDRP z przerzutami, z aktywującymi mutacjami EGFR, u których nastąpiła stabilizacja choroby po chemioterapii pierwszego rzutu.

Produkt Erlotinib Krka jest także wskazany w leczeniu pacjentów z miejscowo zaawansowanym NDRP lub NDRP z przerzutami, u których doszło do niepowodzenia leczenia po uprzednim zastosowaniu co najmniej jednego schematu chemioterapii. 

Przy przepisywaniu produktu Erlotinib Krka należy wziąć pod uwagę czynniki związane z wydłużeniem przeżycia.

Nie wykazano korzyści, co do czasu przeżycia ani innych istotnych klinicznie skutków leczenia u pacjentów z nowotworami, w których w badaniu immunohistochemicznym (IHC) nie stwierdzano ekspresji receptora dla naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR) (patrz punkt 5.1).

Rak trzustki:
Produkt Erlotinib Krka w skojarzeniu z gemcytabiną jest wskazany w leczeniu pacjentów z rakiem trzustki z przerzutami.

Przy przepisywaniu produktu Erlotinib Krka należy wziąć pod uwagę czynniki związane z wydłużeniem przeżycia (patrz punkty 4.2 i 5.1).

Nie wykazano korzyści co do czasu przeżycia u pacjentów z chorobą miejscowo zaawansowaną.

Data aktualizacji: 18.08.2016

Produkt leczniczy
Informacje
Finansowanie
Erlotinib Krka
Erlotinibi hydrochloridum
EAN: 3838989722128
Leki, stosowane w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym
Dawka:tabl. powl., 100 mg
Opakowanie:30 szt.
Grupa Limitowa:1085.0, Erlotinib
Wskazanie:plik pdfZałącznik C.81 - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Erlotinibum,
Urzędowa cena zbytu:720,00
Cena hurtowa brutto:756,00
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:756,00
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
Erlotinib Krka
Erlotinibi hydrochloridum
EAN: 3838989722135
Leki, stosowane w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym
Dawka:tabl. powl., 150 mg
Opakowanie:30 szt.
Grupa Limitowa:1085.0, Erlotinib
Wskazanie:plik pdfZałącznik C.81 - refundowane wskazania ICD-10 dla substancji czynnej Erlotinibum,
Urzędowa cena zbytu:1080,00
Cena hurtowa brutto:1134,00
Cena detaliczna:nie dotyczy
Wysokość limitu finansowania:1134,00
Poziom:bezpłatny
Dopłata:0
Inne produkty firmy farmaceutycznej    KRKA
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
 • login
Data aktualizacji strony: 2020-12-31

Informujmy, że portal onkologia-online.pl, korzysta z plików cookie (ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji o ich wykorzystywaniu,
przejdź do Polityki Prywatności. Kliknij "akceptuję" aby to okno nie pokazywało się więcej

Akceptuję